Válaszolt az ombudsman a támogatott lakhatási szolgáltatáshoz kapcsolódó rezsiköltségek megállapítása alapjául szolgáló szabályozással kapcsolatos felvetéseinkre

Szövetségünk és a CÉHálózat korábban jelezte az ombudsman felé: aggályos, hogy az intézményi támogatott lakhatásban élő fogyatékossággal élő személyek a jelenleg hatályos szabályozás alapján nem minősülhetnek lakossági fogyasztónak, ezáltal esetükben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi
LIV. törvényben rögzített, lakossági fogyasztókra irányadó szabályok szerinti kedvezmények nem érvényesíthetőek.

Aggályos továbbá, hogy a hatályos szabályozás azt sem teszi lehetővé, hogy az intézményi támogatott lakhatás keretében, a kifejezetten a lakhatás céljául szolgáló ingatlan esetében a lakossági fogyasztókra vonatkozó díjszabással egyező díjrendszer kerüljön meghatározásra a társadalmi érdekre, és arra tekintettel, hogy a támogatott lakhatás a jogalkotó által deklaráltan egy közösségi alapú szolgáltatás.

Jelenleg az intézményi támogatott lakhatást igénybe vevők indokolatlanul és nem megalapozottan a rezsi költségek többszörösét fizetik jövedelmükből az egyéb lakhatási körülmények között élő fogyatékosszemélyfogyasztókhoz képest, vagy bármely más természetes személy fogyasztóhoz képest – jeleztük a problémákat az alapvető jogok biztosának, aki válaszában közölte, hogy a felvetett kérdésekkel megkereste az illetékes energiaügyi minisztert.

Hozzászólások lezárva.