Ügyvezetés

Papp Ágnes elnök
Panyik Barbara szakmai munkatárs
Palatin Éva pénzügyi munkatárs
Czégé Imre Pál online kommunikációs munkatárs
Vágfalvi Zsoltné, Edit iroda koordinátor
dr. Limbach Viktória ügyvéd, a jogi tanácsadás vezetője
Csada Péter rendszergazda


Papp Ágnes, elnök

papp_ágnes_elnökAlapvégzettségemet tekintve mozgásszakos gyógypedagógus vagyok. 1982 szeptember 1. óta dolgozom gyógypedagógusként. Azóta nagyon hosszú, tapasztalásokkal teli utat jártam be szakmai és magánéletemben egyaránt. Az ÉTA Szövetséggel a kezdetek, 1996 óta vagyok kapcsolatban.
Különböző tisztségekben /alelnök, elnökségi tag, ellenőrző bizottsági tag/ vettem részt az évek során a szervezet munkájában. 2013 áprilisban lettem főállású munkatárs.
Szerveztem, és koordináltam szakmai programjainkat, és emellett kerültem időközben helyettes ügyvezetői státuszba. 2016. június 1-től pedig – az elnökség, és az ellenőrző bizottság bizalmát élvezve – lettem az ÉTA ügyvezető igazgatója, 2019 május óta elnöke.


Panyik Barbara

Panyik Barbara 2022 elején csatlakoztam az ÉTA Országos Szövetség csapatához szakmai munkatársként. Szociológusként számos projektben vettem részt kutatóként és elemzőként, főleg szociális és gyermekvédelmi területen dolgoztam hátrányos helyzetű csoportokért, köztük a fogyatékossággal élők csoportjáért is.

Jelenleg több területen segítem az ÉTA támogató és érdekvédelmi tevékenységét, amolyan „szakmai mindenesként” szoktam bemutatkozni. Általános iskolások számára szemléletformáló programokat tartok, részt veszek a nyári családi táborok lebonyolításában, kommunikációs és szakmai anyagokat tervezek és készítek, valamint a különböző szakmai rendezvények szervezése és koordinációja is a mindennapi feladataim közé tartozik.
Ezek mellett a nemzetközi kapcsolattartásért és nemzetközi programok megvalósításáért felelek, valamint aktívan részt veszek az ÉTA hazai érdekvédelmi és szakpolitikai feladatainak támogatásában is.


Palatin Éva

2001. óta vagyok munkakapcsolatban az ÉTA Országos Szövetséggel, 2008. óta főállásban.
Tevékenységem közé tartozik a folyamatos pénzügyi monitoring feladatok teljesítése, érdemi kapcsolattartás a szövetség könyvvizsgálójával, az éves rendszerességgel kiírásra kerülő, zártkörű szövetségi pályázatok programjainak teljesítésével kapcsolatos pénzügyi elszámolások ellenőrzése, adománybevételek pénzügyi kezelésének és felhasználásának figyelése, adatszolgáltatás az éves közhasznúsági jelentések elkészíthetőségéhez, tagszervezetek működésével kapcsolatos pénzügyi elemzések egyedi megkeresések alapján.


Czégé Imre Pál

cgip2016 végén csatlakoztam az ÉTA csapatához. Első és kezdetben legfontosabb feladatom a Szövetség weboldalának megújítása volt. Miután ez megtörtént, azóta is rendszeres tennivalóm a honlap frissítése, aktualizálása és karbantartása. Ezen kívül az ÉTA Facebook oldalának egyik szerkesztője vagyok, és feladatom még, hogy ezen a két felületen aktuális pályázati lehetőségekről adjak hírt egyéb érdekességek, hasznos információk mellett.


Vágfalvi Zsoltné, Edit

Vágfalviné Edit
2019.január 1-től dolgozom a Szövetségnél iroda koordinátorként.
Ezt megelőzően orvoskonferenciák szervezésével foglalkoztam, illetve egy kereskedelmi cégnél irodavezetőként is dolgoztam.
Itteni munkám főként az iroda zavartalan működésének biztosítása, levelezések intézése úgy emailen, mint postai úton.
Tagszervezeteink részére információk továbbítása, illetve programok szervezésében való közreműködés, lebonyolítás is a munkám része.


dr. Limbach Viktória

Együttműködő partnerünk 2017 óta dr. Limbach Viktória ügyvéd, aki 1996 óta folytat ügyvédi praxist, melynek keretében egészségügyi joggal, polgári joggal, munkajoggal, és szociális joggal foglalkozik elsősorban.


Csada Péter

Amióta végeztem a Kandó (ma Óbudai Egyetem 🙂 ) számítástechnika szakán, azóta tervezőmérnökként, rendszerszervezőként, programozóként, rendszergazdaként, vállalkozóként dolgozom. De bármi is volt/van a munkaköröm megnevezése, mindig számítógép volt a munkám tárgya, elsődlegesnek tartva a felhasználójuk szempontjait.
A legfontosabb tevékenységeim: klinikai laboratóriumi rendszer készítése és üzemeltetése, valamint kis irodák rendszergazdai tevékenységének ellátása. Ez utóbbi minőségemben alkalmaz az ÉTA Országos Szövetsége, most már jónéhány éve.
Mivel a légkör kitűnő és a Szövetség céljait tiszteletre méltónak tartom, ezért nagy örömömre szolgál, hogy az iroda rendszergazdája lehetek.

Hozzászólások lezárva.