MAGYE kettős Szakosztályi ülés az ÉTA Szövetségben :: képes beszámoló

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) Súlyosan és halmozottan fogyatékosokat segítők szakosztálya és Felnőtt fogyatékosságügyi szakosztálya szakmai napot szervezett az Szövetségünkkel partnerségben 2023. november 17-én „Kapcsolódások” címmel.

A programon részt vettek a szakosztályok tagjai, szakmapolitikai döntéshozók, országos szakmai és érdekvédelmi szervezetek, valamint különböző szolgáltatásokat nyújtó intézmények képviselői, akik napi szinten segítik és támogatják a fogyatékossággal élőket és az ő családjaikat. A meghívott előadók tartalmas és interaktív előadásokat tartottak, így lehetőség nyílt a párbeszédre, a gyakorlati életből hozott problémák megvitatására és további feladataink, fontos tevékenységeink felvázolására. Számos ötlet született, szélesedett kapcsolati hálónk és újabb együttműködési lehetőségek merültek fel, melyben Szövetségünk, az ÉTA Országos Szövetség is megfelelően tudja támogatni hosszútávon a MAGYE szakosztályainak munkásságát a jövőben.

A szakmai nap előadói és előadásai itt elérhetőek:

• Papp Ágnes, az ÉTA Szövetség elnöke, aki az Ombudsmani Hivatal Fogyatékosságügyi Feladatok ellátásáért Felelős Főigazgatóságán belül létrejött Független Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület megalakulásáról, ennek a Testületnek a funkciójáról, tartalmáról és tagságáról beszélt. További információ: www.ajbh.hu

• Matus Ágnes, a Mozgássérültek Emberek Integrált Intézményének szakmai helyettese, aki a Szociális szakmatámogatási hálózatot mutatta be és vázolta a lehetséges szakmai kapcsolódási pontokat. További információ: https://www.buszszh.hu/. Előadása letölthető itt.

• Reményi Csaba, a Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet módszertani munkatársa, aki Fogyatékosságügyi tanácsadási tevékenységről, annak alakulásáról, jelenlegi helyzetéről számolt be. További információ: https://www.efiportal.hu/a-projekt-szolgaltatasai/fogyatekossagugyi-tanacsadoi-halozat/. Előadása letölthető itt.

• Prohászka Csaba, a Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárságának Fogyatékosságügyi Főosztályvezetője, aki az együttműködési lehetőségekről beszélt a felnőtt fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik érdekében.

• Szilvássy-Rajczi Bernadett, a Bárczi Gusztáv EGYMI Győr gyógypedagógusa, aki az SHF tanköteles korú gyermekek fejlesztő nevelés-oktatásban töltött idejének szakmai, módszertani kereteit, történeteit mutatta be. További információ: https://www.barczi-gyor.edu.hu/. Előadása letölthető itt.

• Némethné Varga Viktória, a XV. GÁSZI Fejlesztő Gondozó Központ egységvezetője, aki fogyatékosság és szexualitás témakörében tartotta meg gondolatébresztő előadását. További információ: https://gaszixv.hu/egysegek/fejleszto-gondozo-kozpont. Előadása letölthető itt.

A szakosztályokról: a szakosztályok rendkívül fontosnak tartják, hogy a felnőtt fogyatékossággal élő, illetve súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek sajátos helyzete, a ma még gyermekkorú fogyatékos személyek jövőtervezése, valamint a róluk való gondolkodás összekapcsolódjon, és helyet kapjon úgy a szakmai konferenciákon, mint a szélesebb társadalom körében. A fogyatékossággal élő gyermekek fogyatékossággal élő felnőtté válnak, a velük végzett munka, a róluk való gondoskodás és az együtt gondolkodás mindannyiunk érdeke. A holisztikus megközelítés, a komplex problémák megoldására törekvés közös feladatunk. Ennek tükrében szervezik szakmai programjukat, ahová minden érdeklődő szakembert, szülőt vagy érintettet is szívesen látnak. 

További információk a MAGYE honlapján találhatóak: https://magye-1972.hu/

Alább következzen néhány kép a tartalmas szakmai napról:

Köszönjük mindenkinek, aki eljött és velünk együtt gondolkodott, találkozzunk legközelebb!

Hozzászólások lezárva.