Pályázat a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet „A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026” címmel

A pályázat célja a Magyarország közigazgatási területén működő, fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti finanszírozási időszakra történő befogadása és a 2024. évi működési támogatásának biztosítása.

A pályázatot a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók Fenntartói nyújthatják be.

Kizárólag olyan szolgáltató támogatására nyújthat be a Fenntartó pályázatot, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) szerepel, vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

Támogatható tevékenységek

A Pályázók kizárólag a Szt. 130. §-a és a Tkr. 1. § (1) h) pontja szerinti költségekre fordíthatják a fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását: a fejlesztő foglalkoztatás fenntartója a fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy után kapott Támogatást fejlesztési foglalkoztatási díjra, bér jellegű kifizetésekre, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-beszerzésekre, beruházásra és munkahelyteremtésre fordíthatja. Továbbá a működési támogatás felhasználható a működési, fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz.

A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NSZI Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (továbbiakban: Pkr.) felületén keresztül, amely felület a formai követelményeket meghatározza. Pályázat nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében is elengedhetetlen, hogy a Pályázó a Pkr. rendszer felületét folyamatosan figyelemmel kövesse.

A Pkr. felület használati útmutatóját jelen Felhívás és Útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr

A Pályázatot az NSZI Pkr. felületén keresztül az alábbi határidőig kell benyújtani:

Benyújtási határidő: 2023. augusztus 28.

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NSZI munkatársai biztosítanak, a következők szerint:

Kiss Orsolya szociális szolgáltatási referens – 30/130-4052;
kiss.orsolya@nszi.gov.hu

Fülepi Henrietta szakmai vezető – 70/505-6198; fulepi.henrietta@nszi.gov.hu

Részletes Pályázati Felhívás és útmutató letölthető INNEN.

(Forrás: CÉHálózat információ // nszi.hu)

Hozzászólások lezárva.