Pályázati felhívás a fogyatékossággal élő személyeket képviselő civil szervezetek számára a Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület tevékenységében történő részvételre

Az alapvető jogok biztosa a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 33. cikk 2. pontja szerinti független mechanizmus feladatai ellátásának segítésére – a szélesebb civil társadalmat reprezentáló, a fogyatékossággal élő személyek jogait érintően kiemelkedő elméleti tudással vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szaktekintélyekből, illetve a fogyatékkal élő személyeket képviselő szervezetek delegáltjaiból álló – Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) hoz létre.

A Tanácsadó Testület a fogyatékossággal élő személyek érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel folytatott konzultáció fórumaként szakértelmével támogatja az alapvető jogok biztosát az Egyezmény szerinti független mechanizmus feladatainak teljesítésével kapcsolatos szakmai munkájában.

Az alapvető jogok biztosa pályázatot hirdet azon fogyatékossággal élő személyeket képviselő hazai civil szervezetek, alapítványok, tudományos műhelyek, és más, a fogyatékossággal élő személyekért tevékenykedő civil társadalmi szervezetek számára, amelyek a Tanácsadó Testület pályázat útján kiválasztott tagjaként a független mechanizmus feladatainak ellátását delegáltjaikkal segíteni kívánják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.31. 23:59

A pályázati anyagot ezeken a linkeken érheti el:

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

(Forrás: -ajbh.hu-)

Hozzászólások lezárva.