Andorka Eszter Program pályázati felhívás – 2023

Az Andorka Eszter Program olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek célja az elesettek megsegítése, az előítéletek leküzdése és az egyház aktív társadalmi jelenlétének elősegítése.

A támogatandó célcsoportok az alábbiak:

a) állami gondozottak (utógondozás is),
b) fogyatékosok,
c) romák,
d) hajléktalanok,
e) betegek,
f) menekültek,
g) idősek.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szempontok.

A támogatás keretei:

A 2023-as pályázati ciklusban kiosztható összeg 6 000 000 forint, amely a beérkezett pályázati igények alapján növelhető. A támogatáshoz önrész nem szükséges.

A pályázaton részt vehetnek:

a) jogi személyek előfinanszírozással (megpályázható összeg maximum 800 000 Ft);
b) magánszemélyek utófinanszírozással, de ebben az esetben eszközbeszerzés nem támogatható (megpályázható összeg maximum 300 000 Ft).

Az elszámolás hivatalos pénzügyi bizonylatokkal történik, a részletekről a honlapon lehet tájékozódni.

A pályázat benyújtási helye és határideje:

A pályázatokat kizárólag online módon lehet benyújtani. A pályázati űrlap elérhetősége: https://andorkaprogram.lutheran.hu.
Csak a meghirdetett határidőn belül beérkező, hiánytalanul kitöltött és a támogatás felhasználási tervének pontos leírását tartalmazó pályázatok bírálhatók el. A hiányos pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.

Az elektronikus adatlap véglegesítésének határideje: 2023. március 31.
A projektidőszak, a megvalósítás lehetséges időtartama: 2023. május 1. – 2024. január 31.
Elszámolás és a szakmai beszámoló beküldésének határideje: 2024. február 28., elektronikusan és postai úton elküldve.

Elektronikusan a pályázati felület elszámolásűrlapjára kell feltölteni és postai úton a következő címre kell elküldeni: Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085 Budapest, Üllői út 24. (A borítékon kérjük feltüntetni: Andorka Eszter Program és a regisztrációs számot). Felmerülő kérdések esetén Trifán Krisztinánál lehet érdeklődni. E-mail-cím: krisztina.trifan@lutheran.hu

Az eredményekről a nyerteseket elektronikus úton értesítik 2023. április 30-ig.

Egyéb információért lásd a 2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendeletet az Andorka Eszter Programról.

A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei:

A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról és a támogatott tevékenységről a felhasználási határidőt követő 30 napon belül köteles a kuratórium részére írásban tartalmi és pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról szóló bizonylatokat és egyéb, a megvalósulást igazoló dokumentumokat, fotódokumentációt. A nyertes pályázó vállalja, hogy az Andorka Eszter Program részeként megszervezett rendezvényen beszámol a támogatás felhasználásáról.

(Forrás: -evangelikus.hu-)

Hozzászólások lezárva.