:: Fontos változások a gázár elszámolásban rövid határidővel ::

2023.01.20-án a Magyar Közlönyben megjelent egy rendeletet, amely az eddigitől eltérő elszámolás lehetőségét kínálja fel a jogosultaknak a földgáz beszerzéssel kapcsolatban.

Az előre megállapított árak helyett a tőzsdei havi átlagárat kell fizetniük az intézményeknek a gázért. Ez most jóval olcsóbb, mint a jelenlegi, szerződött beszerzési árak. Feltétel, hogy az adott intézmény a rendelet hatálybalépését követő 5. munkanap végéig nyilatkozik a földgázkereskedő felé, hogy ő a rendeletben meghatározott intézménynek minősül és a most meghatározott, új elszámolás alapján akar fizetni a gázért.
Mivel a rendelet szombaton hatályba is lépett, ezért a határidő, január 27. A határidő jogvesztő!

A rendelet értelmében, többek között: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában lévő intézmény jogosult a rendeletben részletezettek alapján a módosított elszámolás választására.

A rendelet meghatározza, hogy a fenti intézmények a földgázkereskedővel kötött szerződéseikben szereplő árak helyett, 2023. március 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a tárgyhónapra vonatkozóan milyen átlagárat kell alkalmazni.

Az intézményeknek a nyilatkozatot egy olyan felületen kell megtenniük, amit a földgázkereskedő biztosít. Meg kell jelölni a kérelmező e-mail-címét, illetve ki kell tölteni egy jogosultsági nyilatkozatot, amit szintén a földgázkereskedő ad.

A földgázkereskedőnek két hete van, hogy a márciustól érvényes árképzésről tájékoztassa az ügyfelet. Cserébe viszont az intézmény az e rendelet alapján a földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló árképzésre tekintettel a polgári törvénykönyvben foglaltaktól eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, valamint a szerződéstől nem állhat el.

A változás lényege, hogy ha igénybe veszik az új elszámolási lehetőséget, nem a korábban árindexált összegért kapják a gázt, hanem az esetleg kedvezőbb, a tőzsdei áltagárhoz kötött elszámolás lesz a számlájuk alapja.

(Forrás: CÉHálózat levelezőlista hírlevele)

Hozzászólások lezárva.