Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

A Belügyminisztérium felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2023” (AUT2023) címmel

A pályázat célja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében:

– az autista otthoni ellátást igénybe vevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
– nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
– a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 113 520 000 Ft, amelyet a Belügyminisztérium és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.
A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az AUT2023 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez, a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu email címre legkésőbb a pályázat formai értékeléséig!

Támogatásban részesíthetők köre

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára.

Benyújtási határidő: 2023. február 24.

További információ:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail: aut@nszi.gov.hu

(Forrás: nszi.hu)

Hozzászólások lezárva.