Álláskeresési szolgáltatás megváltozott munkaképességű személyek részére

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek szolgáltatás alapú fejlesztése, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez.

A projekt keretében kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló Foglalkozási Rehabilitációs Portál, mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez. Széles körű hozzáférhetősége révén elérhetővé teszi a szükséges információkat és speciális, innovatív szolgáltatásokat a megváltozott munkaképességű személyek vagy bármely érdeklődő, továbbá szolgáltató szervezetek és munkáltatók képviselői számára.

Megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható szolgáltatások és költségtérítés:

• A program keretében, széleskörű, egyénre szabott komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.
• Utazási költségtérítésként megtérítjük a szolgáltatásban való részvételhez kapcsolódó utazás költségeit.
• Fentieken túlmenően, Munkatársaink személyre szabottan segítenek Önnek:
◦ a munkaerő-piaci ismereteinek és képességeinek fejlesztésében,
◦ az önéletrajzírásban és az állásinterjúra való felkészülésben,
◦ munkavállaláshoz kapcsolódó problémáinak és nehézségeinek leküzdésében,
◦ az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában,
◦ a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.

Ki vehet részt a projektben?

A projektbe bevonhatóak azon megváltozott munkaképességű személyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• aki megfelel a projekt Felhívásában megfogalmazott célcsoport feltételeknek:
• egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy
• legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy
• munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt. A munkaképesség-csökkenés (MKCS) mértékét 2008 előtt állapította meg az erre kijelölt hatósági szerv, vagy
• fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy
• a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,
• állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Budapest-Pest megyében van bejelentve, és
foglalkoztatásban nem állnak,
• és vállalja a EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben a részvételt, erre vonatkozóan írásbeli megállapodást köt, és a továbbiakban a megállapodásban foglaltakat teljesíti.

A projekt hivatalos tájékoztatója innen letölthető.

Hozzászólások lezárva.