Patrónus Program

1. Bevezető gondolatok

Az ÉTA Szövetség Ügyvezetője, Papp Ágnes kezdeményezésére 2017 őszén indult el a Patrónus program kísérleti bevezetése a martonvásári „Együtt-Értük” Alapítvány együttműködésével.

A Szövetség által felvázolt szakmai program nyitottságra talált alapítványunknál.
A program bevezetését több mint fél éves, többszintű előkészítő tevékenység előzte meg.

Ma már elmondhatjuk, hogy a kezdeményezés elérte célját, s bár egyelőre kis létszámú programról beszélhetünk, azonban minden egyes esetben „nyertes-nyertes” helyzetről számolhatunk be.
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket és fiatalokat sok esetben hospitalizációs tünetek, érzelmi labilitás, önértékelési zavarok jellemzik. A védett környezetben az őket körülvevő szakemberek segítségével sok hátrányt le tudnak küzdeni, mindezek további csökkentése, személyiségük kiteljesedése érdekében azonban sok-sok segítségre van még szükségük.
A program indításakor azt feltételeztük, hogy e kezdeményezés messzemenően hozzá tud járulni a hátránykompenzációhoz. Feltevésünk – örvendetes módon – beigazolódott.

A programban résztvevő fiatalok számos személyes és közösségi élményben részesülhetnek patronálójuk segítségével, illetve a program révén.

Pogácsasütés a program keretei között.

Születésnap

2. A program célja

• A gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő, értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok kapcsolati hálójának, érzelmi kapcsolatainak bővítése.
• A program révén a patronált gyermekek és fiatalok szociális készségeinek fejlesztése.
• A fentiek révén hozzájárulás a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatalok komplex személyiségfejlesztéséhez, hátránykompenzációjához.

3. A program megvalósításának elemei

• Elvárásként jelenik meg a programban, hogy a patronáló legalább 2 hetente találkozzon patronáltjával, s számára valamilyen élményt/programot biztosítson.
• A programok révén a Patrónus járuljon hozzá a patronált gyermek/fiatal szocializációjához, integrációjához.
• A programot – szakmai közreműködőként – az ÉTA Szövetség s a programgazda szervezet képviselői támogatják,- szakmai tudásukkal, folyamatba épített ellenőrzéssel, személyes és csoportos találkozók szervezésével – segítik annak eredményes megvalósulását.

4. Patrónus találkozók szerepe

A kísérleti program megvalósítása során kezdetben spontán módon alakult ki az igény a résztvevők/közreműködők többségében, hogy szervezzünk egy találkozót, ahol megbeszélhetjük a patrónus programmal kapcsolatos kezdeti tapasztalatokat. A spontán találkozó sikerén és szükségességén felbuzdulva rendszeressé tettük a találkozók megszervezését.
Jelenleg kb. negyedévente szervezünk rendszeresen patrónus találkozókat.

A találkozók célja

• lehetőséget teremteni a tapasztalatok megosztására,
• ráirányítani a figyelmet az apró örömökre, s közösen örülni az eredményeknek,
• az adódó nehézségek kivédése szakemberek bevonásával, s tematikus előadások/témafelvetések beiktatásával.
A találkozók eredményei
• alkalomról-alkalomra egyre oldottabbak lettek a résztvevő patrónusok,
• számos olyan gondolat/javaslat felszínre került, mely a találkozó nélkül nem biztos, hogy elhangzott volna,
• az élmények megosztásával újból átélhették patrónusok és patronáltak a kellemes együttléteket,
• szakember közreműködésével segítséget nyújthattunk nevelési helyzetek megoldásához, a patronáláshoz szükséges kompetenciák megerősödéséhez,
• a patronált fiatalok számára – a találkozókba történő bevonásukkal – a közösségi életérzést erősítő szocializációs lehetőséget biztosíthattunk.
(A járványhelyzet miatt utóbbi találkozóink az on-line térben valósultak meg, bizakodva hogy hamarosan ismét személyessé válhatnak e programok.)

5. Összegzés

• A Patrónus-program során a patronált fiatalok olyan szociális kapcsolatrendszer részévé válnak, mely – érzelmi életük, élményviláguk bővülésén keresztül – egész személyiségük fejlődését is magával hozza. A szakmai megsegítéssel kísért program megvalósulása révén patronálók és patronáltak is gazdag és változatos örömforrások részeseivé válnak.
• A bevezetés óta eltelt közel 4 év során széleskörű tapasztalatokat szerezhettünk, melyek hasznos útmutatóul szolgálhatnak a programba továbbiakban bekapcsolódni kívánó szervezetek számára.
• Jelenleg folyamatban van a program elindítása egy további szervezetnél, s bízom benne, hogy hamarosan újabb szervezetek is kedvet kapnak e nagyszerű kezdeményezés továbbviteléhez.

(Orbánné Molnár Anikó – programkoordinátor)

Hozzászólások lezárva.