Képzés – Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben

Kedves Érdeklődő Szakember!

Figyelmébe ajánljuk a “Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben” című akkreditált/minősített, ingyenes továbbképzést,amelyet jelenleg online formában valósít meg a képzés szervezője, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Kiknek ajánljuk?

Képzésünket az egészségügyi alapellátás szakembereinek, az egészségügyi szakellátásban dolgozó szakorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak,gyógytornászoknak; a köznevelés területén dolgozó óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichológusoknak, konduktoroknak, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakembereknek; a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen működő szakembereknek (többek között kisgyermeknevelőknek,családsegítőknek,esetmenedzsereknek)ajánljuk.

Mi a képzés célja, tartalma?

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az ellátórendszer speciális feladatait, megközelítési fókuszait, működését, egymáshoz való kapcsolódásukat az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai ellátási területeken. A képzés során megismerik a 0–6 éves gyermekek és családjaik szükséglet alapú ellátásának lehetőségeit az átlagtól eltérő fejlődés, a sérülésspecifikus, valamint a pszichoszociális okok miatti veszélyeztetettség esetében. Ismereteket szereznek az eltérő fejlődésről, megismerik többek
között az autizmus spektrum zavar, a tanulási, viselkedési nehézségek, valamint a stresszel, traumával összefüggő zavarok alapvető jellemzőit. Megismerik továbbá a különböző jogosultságcsoportok esetében a továbbküldési, jelzési utakat annak függvényében, hogy milyen szakembertől, szervezettől, mikor érkezett az első jelzés. Képessé válnak a probléma észlelésére, az esetek komplex megközelítésre, a különböző életkorokban és súlyosságú állapotokban adekvát ellátórendszeri útvonal megtervezésére.

Milyen óraszámban, módszerekkel sajátítható el a képzési tartalom?

A továbbképzés időtartama 32 óra, amely kétféle ütemezésben valósul meg. Ezek közül választhat a jelentkező, de nincs lehetőség a kettő kombinációjára:

1. 7 alkalommal 3–4 órás blokkokban szinkron időben, amihez 6,5 óra önálló, illetve páros aszinkron időben elvégzendő feladat társul. A képzést megelőzi egy 2 órás előkészítő alkalom.

2. 4 alkalommal napi 8 órában, alkalmanként 9:00-16:00 óráig. Az első alkalom kiegészül egy előkészítővel kb. 2 óra időtartamban, így az első alkalom kb. 18 óráig tart.

Milyen formában ajánljuk képzésünket?

A kialakult járványhelyzetre tekintettel online kontakt képzésként akkreditált továbbképzésünket ajánljuk, amely lehetőséget ad a képzés biztonságos elvégzésére.

Mikor indul a képzés?

A képzési csoportokat a jelentkezői igényeknek megfelelően folyamatosan indítjuk.

Hogyan jelentkezhet a képzésre?

Kérjük, regisztráljon a következő oldalon: https://kmr.csbo.hu/login.xhtml

A regisztrációt követően e-mailben a gyermekut@csbo.hu címre küldje meg az Önnek megfelelő képzési időpontot, amely Gyermekút képzési tájékoztató_március-április. Ezt követően a szervezők felveszik a kapcsolatot a jelentkezővel.

Hozzászólások lezárva.