Pályázat – Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

„Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2021” (OS2021) címmel

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A pályázati program célja – új szolgáltatók beléptetésével – a korábbi FECSKE szolgáltatás eredményeinek támogatása, új szolgáltatók beléptetése, országos hálózat kiépítése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő illesztésének előkészítése

PÁLYÁZÓK KÖRE

2020 évben érvényes támogatói szerződéssel rendelkeztek, és nyújtották az Otthoni Segítés Szolgáltatást.

A pályázók kötelező vállalásai:

– Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a KézenFogva Alapítvány által biztosított folyamati protokollt betartja.
– Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a KézenFogva Alapítvány által szervezett és finanszírozott képzésen az Otthoni Segítés Szolgálat segítő szakemberei részt vesznek. (A képzés a pályázati forrásból nem finanszírozható.) a képzés címe: az Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében, a képzésen részt kell, hogy vegyen minden Szolgáltatásban résztvevő segítő, aki még eddig nem vett részt ezen a képzésen. A képzés 5 napos, személyes részvétel kötelező. A képzés helyszíne Budapest, Az utazás és szállás költsége elszámolható a pályázat terhére, ugyanakkor a munkából való kiesés költségét a pályázónak kell vállalnia. Amennyiben az országos (vírus vagy vészhelyzet) helyzet nem teszi lehetővé a személyes képzést, úgy egy online felkészítő sorozat kerül megtartásra, 5 alkalommal, mely nem minősül akkreditált továbbképzésnek.
– Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a diszpécser(ek) és szakmai vezető részt vesz a KézenFogva Alapítvány által szervezett felkészítő képzésen, mely vagy online vagy személyes felkészítő napot jelent Budapesten. A felkészítésen való részvétel ingyenes, amennyiben személyes megjelenést vár el, akkor az utazás költsége a pályázat terhére elszámolható. Sikeres pályázat esetén vállalja az Otthoni Segítés Szolgálat éves audit ellenőrzését (a folyamatot a KézenFogva Alapítvány koordinálja), amely során az 1. sz. mellékletben csatolt szervezeti és szakmai sztenderdeknek való megfelelés, valamint a szolgáltatói hálózatban való együttműködés kerül vizsgálatra.
– Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy részt vesz az Otthoni Segítés szolgáltatók számára szervezett szakmai nyomonkövető műhelytalálkozókon (a pályázat futamideje alatt maximum 2 alkalommal, online formában.
– Saját irodával rendelkezik, ahol egy teljesen felszerelt munkaállomást tud biztosítani: számítógép internet kapcsolattal, telefon, fénymásoló és nyomtató, zárható irattároló szekrény.
Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az Otthoni Segítés Szolgálat rendje szerint a családok által fizetett óradíj bevétel 100{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-át a szolgáltatásra fordítja.
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a Lebonyolító felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt – előadás vagy workshop formájában – beszámol a nyertes projektjéről.

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

2021. április 1-től 2022. március 31-ig.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani. A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

Benyújtási határidő: 2021. március 19.

Pályázati díj

A pályázati díj befizetése utólag – a döntés közzététele után – kerül megállapításra az alábbi megítélt összegek alapján:

Igényelt összeg fejében a fizetendő pályázati díj a következő:

1 000 000 Ft-ig: 5 000 Ft

1 000 001 – 2 000 000 Ft: 10 000 Ft

2 000 001 – 5 000 000 Ft: 25 000 Ft

5 000 001 – 50 000 000 Ft: 30 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget fogad el a Kiíró (Nemzeti Szociálpolitikai Intézet; számlaszám: 10032000-00362416-00000000; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (OS2021) és a pályázó nevét).

További információ:

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Pályázatkezelési Igazgatóság
Pályázatkezelési Iroda

E-mail: os2021@nfszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben várnak.

(Forrás: www.nfszk.hu/CÉHálózat információ)

Hozzászólások lezárva.