Megjelent a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet

A jövő évi költségvetésre vonatkozó jogszabálytervezet fontosabb, tagszervezetek számára releváns részeit az alábbiakban ismertetjük. CÉHálózat információ.

Az alapszolgáltatások előirányzatit a 2. melléklet (A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai Előirányzatok és támogatások) tartalmazza

Legfontosabb előirányzatok:

1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 732 000 forint/fő
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 805 200 forint/fő
1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás 439 200 forint/fő
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – társulás által történő feladatellátás 483 120 forint/fő
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

1.3.2.14.1. Alaptámogatás 3 000 000 forint/év/szolgálat
1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás 2 800 forint/feladategység

A szakosított ellátások előirányzatait a 9. melléklet (Egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások) tartalmazza

2 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás 4 234 040 forint/év/foglalkoztatott

Legfontosabb előirányzatok:

– fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona 0,84 (A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.)

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 1,23 (A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú lakóotthont üzemeltetnek.)

– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (autista személy ellátása) 1,50 (A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú lakóotthont üzemeltetnek és autista diagnózisú személyt látnak el.)

– fogyatékos személyek gondozóháza 0,96 (A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek gondozóházát tartanak fenn.)

– támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 1,19
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott lakhatást fogyatékos személyek részére.

– támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére (magas gondozási szükséglet) 1,43

– támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére (fokozott gondozási szükséglet) 1,50

További részletek a jogszabálytervezetben az alábbi hivatkozáson:

T/10710. számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Előadó: Varga Mihály pénzügyminiszter Budapest, 2020. május

Hozzászólások lezárva.