Társadalmi egyeztetések után véglegesítették a támogatott lakhatás protokollját

Közel 2 éves szakmai fejlesztési folyamat és a területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén, véglegesítésre került „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyag. A protokoll már elérhető elektronikus formában az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján.

2019. október 29-én ült össze 5. alkalommal a protokoll kidolgozását támogató Támogatott Lakhatás Munkacsoport. A munkacsoportot az NFSZK Nonprofit Kft. Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportja működtette és tagjai – a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya; a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint állami fenntartó és mint Országos Módszertani Intézmény; a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (intézményi férőhely kiváltás során létrejött TL szolgáltató); a Baptista Szeretetszolgálat; a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió; a Református Szeretetszolgálat Módszertani Központja; a Magyar Evangélikus Egyház Módszertani Intézménye; a Támogatott lakhatás szolgáltatást igénybevevő tapasztalati szakértő; a FESZT (érdekvédelmi ernyőszervezet) képviselője;a CÉHáló, mint a civil TL szolgáltatók delegáltja és a Protokoll kidolgozói, az ERUDUTIO Oktatási Zrt. – NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság szakértői – is tevékenyen részt vállaltak a szakmai anyag kidolgozásában.

Az október végi ülés keretében megvitatásra, illetve elfogadásra kerültek a szakmai anyaggal kapcsolatosan a szakemberektől beérkezett módosítási javaslatok, melyek alapján véglegesítésre került a protokoll. A szolgáltatók, fenntartók és hatóságok részvételével szervezett szakmai fórumok visszajelzései alapján a támogatott lakhatás szolgáltatás szakmai tartalmának bővebb, részletesebb bemutatására mutatkozott igény, így ezen elvárások mentén került kidolgozásra a teljes szakmai anyag.

A most elkészült szakmai kiadvány útmutatást nyújt minden érintett célcsoport számára, legyen szó akár a támogatott lakhatás szolgáltatás igénybevevőiről, a szolgáltatást nyújtókról, fenntartókról, de akár a fenntartók, szolgáltatások engedélyezését és ellenőrzését végző hatóságokról. Információt szerezhetnek belőle a támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és működésével kapcsolatos folyamatokról, a meghatározó jogszabályokról, a szolgáltatás igénybevételéről és a szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmáról. A TÁRS projekt munkatársai jó szívvel ajánlják használatát a szakembereknek.

„A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” itt tölthető le.

fszk.hu

Hozzászólások lezárva.