Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fenti címmel.

A pályázat célja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében:

– az autista otthoni ellátást igénybe vevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
– nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
– a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek

Támogatásban részesíthetők köre

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)
ÉS a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

Szociális alapszolgáltatás:

– nappali ellátás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
– támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázat nyilvános. Önrész biztosítása nem szükséges.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) 1 db eredeti példányban, spirálozva/fűzve kérjük benyújtani. Továbbá kötelezően benyújtandó 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/egyéb) a teljes pályázati dokumentáció.

Benyújtási határidő: 2020. január 6.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (AUT2020)

További információ:

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: aut2020@fszk.hu

(Forrás: http://fszk.hu/palyazat/aut2020/ )

Hozzászólások lezárva.