PÁLYÁZATI FELHÍVÁS fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára 2020-ban felhasználható üdülésre

Kedvezményezettek köre:

Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött magánszemély, akinek családjában legalább egy fő magasabb összegű családi pótlékra jogosult, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét be nem töltött gyermeket nevelnek, valamint a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2019. január 1-jén érvényes minimálbér összegét. A pályázat keretében támogatásban részesíthető továbbá a pályázatot benyújtó személy házas- vagy élettársa, valamint legfeljebb még egy, a családban nevelt, családi pótlékra, vagy magasabb összegű családi pótlékra jogosult gyermek

Az elnyert támogatás belföldi szálláshely-szolgáltatás igénybe vételére használható fel 2020. december 31-ig.

A pályázat benyújtható: 2019. november 15. napjáig
a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

További tudnivalók, információk a pályázattal kapcsolatban: www.erzsebetprogram.hu

Hozzászólások lezárva.