Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pályázat célja, célcsoportja

Fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. A bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybe vevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása; nem várt ellátási problémák megoldása, valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése a cél.

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

Ki pályázhat?

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet olyan alapítvány, egyesület amelynek a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz: a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások.

A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a CH2019 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A Pályázati Adatlapon és a Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által fenntartott – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.

A pályázat beadási határideje: 2019. január 18. 23:55

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: ch2019@fszk.hu

Részletes pályázati kiírás itt olvasható.

Hozzászólások lezárva.