Pályázz az InnoMax Díjra!

Az Invitech Zrt., mint az Invitel Zrt. vállalati üzletágának jogutóda, 2018-ban kilencedik alkalommal, megújult formában hirdeti meg az InnoMax pályázatot.

A pályázati felhívás célja:

Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek saját, információtechnológiai eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben: fenntarthatóság; oktatás, köznevelés; egészségügy; valamint felzárkóztatás, esélyegyenlőség.

Ez utóbbi területen a kiíró olyan pályaműveket vár, melyek megvalósulásával a társadalmi és gazdasági fejlődéssel lépést kevésbé tartani képes rétegek, közösségek számára nyílik meg a felzárkózás esélye. A tervezett projekteknek az infokommunikációs eszközök alkalmazásával javítaniuk kell az esélyegyenlőség feltételeit, csökkenteniük a használati és hozzáférési megosztottságot, illetve segíteni a digitális felzárkóztatást.

Kik pályázhatnak:

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek (az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek). Jelentkezhetnek továbbá magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k is.
Feltétel, hogy a pályázó szervezetek bejegyzett székhelye Magyarországon legyen.

A pályázat benyújtásának menete:

A Pályázatot 2019. január 11-ig (12:00) a https://www.invitech.hu/innomax/hu/az-innomax-dijrol/innomax-non-profit-palyazat-kiiras oldalon lehet benyújtani, figyelemmel a formai és tartalmi követelményekre egyaránt.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes és telefonos konzultáció lehetőségét. (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

A konzultációs lehetőség elérhetősége: Veres-Papp Hajnalka, MAF, invitechtamogatas@donorsforum.hu, (1) 700 00 20.

Hozzászólások lezárva.