Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

A pályázat kiírója

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pályázat célja, célcsoportja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet alapítvány, egyesület, amelynek a nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit a pályáztató a 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz: szociális alapszolgáltatás (nappali ellátás fogyatékos személyek részére), vagy a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások valamelyike.

A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE az AUT2019 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

A Pályázati Adatlapon és az Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által fenntartott – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.
A pályázat beadási határideje: 2019. január 18. 23:55

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: aut2019@fszk.hu

Részletes pályázati kiírás itt olvasható.

Hozzászólások lezárva.