Tagszervezeteink foglalkoztatási programjainak támogatása – PÁLYÁZAT

Szervezetünk – az Emberi Erőforrások Minisztériuma célzott támogatásával – az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet tagszervezetei számára:

Alapvető cél:
A szövetség tagszervezeteinél ellátott, gondozott, foglalkoztatott fogyatékossággal élő emberek életminőségét javító, társadalmi integrációját segítő foglalkoztatási programok támogatása.

A pályázók köre:

A pályázaton indulhatnak mindazon szövetségi tagszervezetek, ahol a szervezeti, és működési rendnek megfelelő foglalkoztatás megvalósul.

Nem pályázhatnak:

 • azok a tagszervezetek, akik a 2018. évi tagdíjat a pályázat beadásának határidejéig (2018. június 30.) nem fizették be.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2017. évi elnyert pályázati összeget nem a megjelölt célok elérése érdekében használták fel.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2017. évi pályázati elszámolást nem készítették el a megadott határidőre
 • azok a tagszervezetek, akiknél a 2017. évi pályázati anyagok ellenőrzése során hiányosságok tapasztalhatók.
 • azok a tagszervezetek, akik nem rendelkeznek legalább 1 év szövetségi tagsággal.

A rendelkezésre álló forrás:

A vissza nem térítendő támogatást jelentő forrás:11.300.000.-Ft

A pályázatban elszámolható költségek:

a foglakoztatást biztosító és ahhoz közvetlenül szükséges új és 100.000.- Ft egyedi érték alatti eszközök beszerzésének, valamint a foglalkoztatáshoz közvetlenül kapcsolódó bér és egyéb személyi jellegű kifizetések, valamint dologi kiadások.

A pályázatban elnyerhető támogatás összege: max. 500.000.- Ft

Támogatási időszak (pénzügyi teljesítésre vonatkozóan):
2018.01.01-2018.11.30.

A pályázatnak tartalmaznia kell (max. 3 oldal):

 • a foglalkoztatási program rövid leírását
 • a foglalkoztatásban résztvevő fogyatékossággal élő emberek létszámát
 • a készített termékek értékesítésének módját (ha a foglalkoztatás módja: termék előállítás)
 • a támogatás segítségével készített használati- és dísztárgyak megnevezését (ha a foglalkoztatás módja: termék előállítás)
 • az egy hónapra vetített gyártási kapacitásmaximumot (ha a foglalkoztatás módja: termék előállítás)
 • a beszerezni tervezett eszközök megnevezését, és a beszerzés indokoltságát
 • a kért támogatás költségvetését és végösszegét a szövetség honlapján közzétett „költségterv” minta szerint
 • eredményvállalást (értékesítési alkalmak és egy szabadon választott indikátor)
 • teljesítési nyilatkozat a tagdíj befizetési kötelezettségéről

A pályázat kötelező mellékletei:

 • bírósági nyilvántartásba vételi és 30 napnál nem régebbi igazolás
 • képviseletre jogosító aláírási címpéldány, vagy a banki aláírási karton hitelesített másolata

A nyertes pályázók kötelezettségei:

 • saját honlapján szükséges megjelentetni, hogy az adott programot ÉTA támogatással valósította meg.
 • saját honlapjáról szükséges elérhetővé tenni az ÉTA honlapját.
 • saját honlapján szükséges a támogatók között megemlíteni az ÉTA Szövetséget.
 • saját honlapján jól látható helyre szükséges feltenni a Szövetség logóját.
 • A nyertes pályázónak elszámolási kötelezettsége van 2018. november 30-ig.

  A pályázat benyújtásának határideje:

  2018. június 30. éjfél

  A pályázat formailag kötetlen!

  A pályázat benyújtásának módja:

  elektronikus úton (1 példányban) az alábbi e-mail címre kérjük benyújtani:
  etapalyazatok@eta-szov.hu

  Kontaktszemély: Palatin Gyuláné (061/414-0500)

  Azok a szervezetek, akik mindkét pályázatban részt vesznek, csak a SZAKMAI PÁLYÁZATHOZ csatolják a kért mellékleteket!

  Budapest, 2018. május 11.
  Eredményes munkát kívánunk Mindenkinek!
  Papp Ágnes sk.

Hozzászólások lezárva.