Tagszervezeteink szakmai programjainak támogatása – PÁLYÁZAT

Szervezetünk – az Emberi Erőforrások Minisztériuma célzott támogatásával – az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet tagszervezetei számára:

Alapvető cél:
A szövetség tagszervezetinél folyamatosan megvalósuló, a fogyatékossággal élő emberek életminőségét, illetve társadalmi integrációját direkt, vagy indirekt módon segítő szakmai programok támogatása.

A pályázók köre:

A pályázaton indulhatnak mindazon szövetségi tagszervezetek, ahol a szervezeti és működési rendnek megfelelő szakmai tevékenység megvalósul, és ez által a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását, valamint szomato-mentális és pszichés állapotának javulását segíti.

Nem pályázhatnak:

 • azok a tagszervezetek, akik a 2018. évi tagdíjat a pályázat beadásának határidejéig (2018. június 30. ) nem fizették be.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2017. évi elnyert pályázati összeget nem a megjelölt célok elérése érdekében használták fel.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2017. évi pályázati elszámolást nem készítették el a megadott határidőre.
 • azok a tagszervezetek, akiknél a 2017. évi pályázati anyagok ellenőrzése során hiányosságok tapasztalhatók.
 • azok a tagszervezetek, akik nem rendelkeznek legalább 1 év szövetségi tagsággal.

A rendelkezésre álló forrás:

A vissza nem térítendő támogatást jelentő forrás:14.000.000 Ft

A pályázatban elszámolható költségek:

A pályázatban ismertetett szakmai program folyamatos teljesítéséhez szükséges és a programhoz közvetlenül, vagy közvetett módon felmerülő költségek.

Eszközök csak új és 100.000 Ft egységár alatti beszerzési érték esetén számolhatók el, és csak abban az esetben, ha az elengedhetetlenül szükséges a program sikeres megvalósításához.

A pályázatban elnyerhető támogatás összege: max. 500. 000.- Ft

Támogatási időszak (pénzügyi teljesítésre vonatkozóan): 2018.01.01-2018. 11.30.

A pályázatnak tartalmaznia kell (max. 3 oldal):

 • a szakmai program rövid leírását.
 • a szakmai programban résztvevő fogyatékossággal élő emberek létszámát.
 • a szakmai programra 2018. évben és a pályázat benyújtásáig más forrásból megítélt, vissza nem térítendő támogatás összegét (összegeit).
 • a támogatás szükségességének indokát
 • a kért támogatás költségvetését és végösszegét a szövetség honlapján közzétett „költségterv” minta szerint.
 • teljesítési nyilatkozat a tagdíjbefizetés kötelezettségéről.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • bírósági nyilvántartásba vételi és 30 napnál nem régebbi igazolás
 • képviseletre jogosító aláírási címpéldány, vagy banki aláírási karton hitelesített másolata
 • A nyertes pályázók kötelezettségei:

  • saját honlapján szükséges megjeleníteni, hogy az adott programot ÉTA támogatással valósította meg.
  • saját honlapjáról szükséges elérhetővé tenni az ÉTA honlapját.
  • saját honlapján szükséges a támogatók között feltüntetni az ÉTA Szövetséget.
  • saját honlapján szükséges jól látható helyre kitenni az ÉTA logóját.
  • a nyertes pályázónak elszámolási kötelezettsége van 2018. november 30-ig.

  A pályázat benyújtásának határideje:

  2018. június 30. éjfél

  A pályázat formailag kötetlen!

  A pályázat benyújtásának módja:

  elektronikus úton (1 példányban) az alábbi e-mail címre kérjük benyújtani:

  etapalyazatok@eta-szov.hu

  Kontaktszemély: Palatin Gyuláné (061/414-0500)

  Azok a szervezetek, akik mindkét pályázatban részt vesznek, csak a SZAKMAI PÁLYÁZATHOZ csatolják a kért mellékleteket!

  Budapest, 2018. május 11.
  Eredményes munkát kívánunk Mindenkinek!
  Papp Ágnes sk.

Hozzászólások lezárva.