ÉTA pályázat tagszervezeteknek – szakmai programok megvalósítására

Az ÉTA Országos Szövetség pályázatot hirdet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma célzott támogatásával.

Alapvető cél:

A szövetség tagszervezeteinél folyamatosan megvalósuló, a fogyatékossággal élő emberek életminőségét, illetve társadalmi integrációját direkt, vagy indirekt módon segítő szakmai programok támogatása.

A pályázók köre:

A pályázaton indulhatnak mindazon szövetségi tagszervezetek, ahol a szervezeti és működési rendnek megfelelő szakmai tevékenység megvalósul, és ez által a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását, valamint szomato-mentális és pszichés állapotának javulását segíti.

Nem pályázhatnak:

 • azok a tagszervezetek, akik a 2017. évi tagdíjat a pályázat beadásának határidejéig (2017. június 30. éjfél) nem fizették be.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2016. évi elnyert pályázati összeget nem a megjelölt célok elérése érdekében használták fel.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2016. évi pályázati elszámolást nem készítették el a megadott határidőre.
 • azok a tagszervezetek, akiknél a 2016. évi pályázati anyagok ellenőrzése során hiányosságok tapasztalhatók.

Letölthető segédlet a 2017.évi ÉTA támogatások tervezéséhez, elszámolásához

Kérjük a segédlet áttanulmányozását, mert tartalmaz új elemeket!

Letölthető költségterv a 2017.évi ÉTA támogatások tervezéséhez, elszámolásához

A rendelkezésre álló forrás:
A vissza nem térítendő támogatást jelentő forrás: 15.650.000.- Ft

A pályázatban elszámolható költségek:

 • A pályázatban ismertetett szakmai program folyamatos teljesítéséhez szükséges és a programhoz közvetlenül, vagy közvetett módon felmerülő költségek.
 • Eszközök csak új és 100.000 Ft egységár alatti beszerzési érték esetén számolhatók el, és csak abban az esetben, ha az elengedhetetlenül szükséges a program sikeres megvalósításához.

A pályázatban elnyerhető támogatás összege:
max. 500. 000.- Ft

Támogatási időszak (pénzügyi teljesítésre vonatkozóan): 2017.01.01-2017. 11.30.

A pályázatnak tartalmaznia kell (max. 3 oldal):

 • a szakmai program rövid leírását.
  a szakmai programban résztvevő fogyatékossággal élő emberek létszámát.
 • a szakmai programra 2017. évben és a pályázat benyújtásáig más forrásból megítélt, vissza nem térítendő támogatás összegét (összegeit).
 • a támogatás szükségességének indokát
 • a kért támogatás költségvetését és végösszegét a honlapján közzétett „költségterv” minta szerint.
 • teljesítési nyilatkozat a tagdíjbefizetés kötelezettségéről.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • bírósági nyilvántartásba vételi és 30 napnál nem régebbi igazolás
 • képviseletre jogosító aláírási címpéldány, vagy banki aláírási karton hitelesített másolata

A nyertes pályázók kötelezettségei:

 • saját honlapján szükséges megjeleníteni, hogy az adott programot ÉTA támogatással valósította meg.
 • saját honlapjáról szükséges elérhetővé tenni az ÉTA honlapját.
 • saját honlapján szükséges a támogatók között feltüntetni az ÉTA Szövetséget.
 • saját honlapján szükséges jól látható helyre kitenni az ÉTA logóját.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 30. éjfél

A pályázat formailag kötetlen!

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag 1 példányban, nyomtatott formában, postai úton, ajánlott levélként szíveskedjenek megküldeni részünkre.

Postacím: ÉTA Országos Szövetség
1158 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96.

Eredményes munkát kívánunk Mindenkinek!

Papp Ágnes sk.
ÉTA–ügyvezetés nevében

Hozzászólások lezárva.