ÉTA pályázat tagszervezeteknek – foglalkoztatási programok megvalósítására

Az ÉTA Országos Szövetség pályázatot hirdet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma célzott támogatásával.

Alapvető cél:

A szövetség tagszervezeteinél ellátott, gondozott, foglalkoztatott fogyatékossággal élő emberek életminőségét javító, társadalmi integrációját segítő foglalkoztatási programok támogatása.

A pályázók köre:

A pályázaton indulhatnak mindazon szövetségi tagszervezetek, ahol a szervezeti, és működési rendnek megfelelő foglalkoztatás megvalósul.

Nem pályázhatnak:

 • azok a tagszervezetek, akik a 2017. évi tagdíjat a pályázat beadásának határidejéig (2017. június 30. éjfél) nem fizették be.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2016. évi elnyert pályázati összeget nem a megjelölt célok elérése érdekében használták fel.
 • azok a tagszervezetek, akik a 2016. évi pályázati elszámolást nem készítették el a megadott határidőre
 • azok a tagszervezetek, akiknél a 2016. évi pályázati anyagok ellenőrzése során hiányosságok tapasztalhatók.

Letölthető segédlet a 2017.évi ÉTA támogatások tervezéséhez, elszámolásához

Kérjük a segédlet áttanulmányozását, mert tartalmaz új elemeket!

Letölthető költségterv a 2017.évi ÉTA támogatások tervezéséhez, elszámolásához

A rendelkezésre álló forrás:

A vissza nem térítendő támogatást jelentő forrás: 8.000.000.-Ft

A pályázatban elszámolható költségek:

a foglakoztatást biztosító és ahhoz közvetlenül szükséges új és 100.000.- Ft egyedi érték alatti eszközök beszerzésének, valamint a foglalkoztatáshoz közvetlenül kapcsolódó bér és egyéb személyi jellegű kifizetések, valamint dologi kiadások.

A pályázatban elnyerhető támogatás összege:
max. 500.000.- Ft

Támogatási időszak (pénzügyi teljesítésre vonatkozóan): 2017.01.01-2017.11.30.

A pályázatnak tartalmaznia kell (max. 3 oldal):

 • a foglalkoztatási program rövid leírását
 • a foglalkoztatásban résztvevő fogyatékossággal élő emberek létszámát
 • a készített termékek értékesítésének módját (ha a foglalkoztatás módja: termék előállítás)
 • a támogatás segítségével készített használati- és dísztárgyak megnevezését (ha a foglalkoztatás módja: termék előállítás)
 • az egy hónapra vetített gyártási kapacitásmaximumot (ha a foglalkoztatás módja: termék előállítás)
 • a beszerezni tervezett eszközök megnevezését, és a beszerzés indokoltságát
 • a kért támogatás költségvetését és végösszegét a honlapján közzétett„költségterv” minta szerint
 • eredményvállalást (értékesítési alkalmak és egy szabadon választott indikátor)
 • teljesítési nyilatkozat a tagdíj befizetési kötelezettségéről

A pályázat kötelező mellékletei:

 • bírósági nyilvántartásba vételi és 30 napnál nem régebbi igazolás
 • képviseletre jogosító aláírási címpéldány, vagy a banki aláírási kartonhitelesített másolata

A nyertes pályázók kötelezettségei:

 • saját honlapján szükséges megjelentetni, hogy az adott programot ÉTA támogatással valósította meg.
 • saját honlapjáról szükséges elérhetővé tenni az ÉTA honlapját.
 • saját honlapján szükséges a támogatók között megemlíteni az ÉTA Szövetséget.
 • saját honlapján jól látható helyre szükséges feltenni a Szövetség logóját.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. június 30. éjfél

A pályázat formailag kötetlen!

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag 1 példányban, nyomtatott formában, postai úton, ajánlott levélként szíveskedjenek megküldeni részünkre.

Postacím: ÉTA Országos Szövetség
1158 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96.

Eredményes munkát kívánunk Mindenkinek!

Papp Ágnes sk.
az ÉTA ügyvezetés nevében

Hozzászólások lezárva.