Támogatott Lakhatás jogi és projektvezetési online workshop

A KézenFogva Alapítvány jogi és projektvezetési workshopot hirdet elsősorban intézményfenntartók, a közeljövőben támogatott lakhatást indító szervezetek számára.

A workshop gyakorlatorientált, praktikus és jól használható információkat biztosít a szociális rendszerben elérhető lakhatási szolgáltatásokról, kiemelt hangsúlyt helyezve a Támogatott lakhatás bemutatására. Megismerhetik a jelenlegi szabályozási rendszer szerint elérhető lehetőségeket, illetve a szolgáltatás indításának és működtetésének feltételeit, s ehhez kapcsolódóan gyakorlat orientált projektmenedzsment ismereteket szerezhetnek, annak érdekében, hogy a támogatott lakhatás megvalósításához a workshop végén kész tervvel rendelkezzenek a résztvevő szervezetek.

A 16 órás workshop fő témakörei:

• Támogatott lakhatás helye és szerepe a hazai szociális szolgáltatórendszerben
• Hazai jogi szabályozás és az ENSZ egyezmény követelményei a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozása vonatkozásában
• Támogatott lakhatás fenntartója, a fenntartó szerepe a szociális szolgáltatások létrehozásában működtetésében
• Támogatott Lakhatás szolgáltatási környezete, szolgáltatási gyűrű, a támogatott lakhatás szolgáltatásai, a szolgáltatások biztosításának formái
• Támogatott Lakhatás személyi feltételek, tárgyi feltételek (lakhatás céljául szolgáló ingatlan, szolgáltatások céljául szolgáló ingatlan) akadálymentesség követelménye a támogatott lakhatásban, szakhatósági követelmények
• Dokumentum minták: igénybe vevőkkel kötendő megállapodás tartalmi elemei, szakmai program, szervezeti és működési szabályzat, szolgáltatókkal kötendő megállapodás, együttélés szabályai, SZMSZ, szolgáltatási terv
• A támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, az eljárás indítása, az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó iratok
• Fogyatékosság fogalma jogi megközelítésben, jogosultsági kritériumok, a fogyatékosság igazolása, komplex szükségletfelmérés, alapvizsgálat, igénybevétel folyamata jogi és szakmai követelmények
• Térítési díj megállapításának alapvető szabályai, személyi térítési díj, intézményi térítési díj jogi és szakmai követelmények
• Intézményi jogviszony megszűnése, megszűntetése, felmondás, jogorvoslatok
• Támogatott lakhatás szociális intézmény költségvetési támogatása, a költségvetési támogatás igénylése, elszámolása, ellenőrzése, ütköző és nem ütköző szolgáltatások
• Információs források bemutatása (képernyő megosztással)
• Jogszabályok (információgyűjtési és kezelési technikák)
• A tematikába ágyazott projektmenedzsment fókuszú gyakorlati tanácsadás,
• Projektek hatékony megvalósításának módszertana
• Projekt terv céljának tisztázása, szereplők, feladataik meghatározása, időrend és prioritás helyes felállítása, önellenőrzési pontok meghatározása

Részletes tematika itt letölthető.
A workshop kettős vezetés mellet valósul meg, előadói:

dr. Gazsi Adrienn, ügyvéd, fogyatékosságügyi szakértő, a KézenFogva Alapítvány jogásza

Kogon Zsófia, szociálpolitikus, a KézenFogva Alapítvány módszertani és szakpolitikai munkatársa, az Otthoni Segítés Szolgáltatás vezetője

A workshopon egy szervezettől max. 5 fő vehet részt, javasoljuk, hogy a támogatott lakhatás kapcsán érintett szakmai vezető, pénzügyi vezető és fogyatékos személyek ellátásával foglalkozó kollégák is vegyenek részt!

A workshop időpontja: 2023. június 13-14, és június 20-21-én 13.15 – 16.30 között (A workshop a KézenFogva Alapítvány online ZOOM felületén lesz elérhető, melyre meghívót küldünk a jelentkezőknek.)

Ára: 127 000 Ft (100 000 Ft+áfa)

Jelentkezési határidő: 2023. június 8.

Az előadássorozat résztvevői számára egyéni kérdésekben, szervezetenként 1 órás személyes jogi és projektmenedzsment konzultációs lehetőséget biztosítunk a workshopot követően.

A workshopra jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/5NTtwsavSL2ybpqz7

További információ: sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadják.

Hozzászólások lezárva.