Beszámoló a 2022. évi Közgyűlésről

2022. április 21. dátummal, ülés tartása nélkül, papír alapú írásbeli döntéshozatallal tartottuk meg évi rendes közgyűlésünket.

Ebben a formában ez úttal 6 határozati javaslat került közgyűlés elé.

Ezek:

1.,Papír alapú döntéshozatal jóváhagyása a meghívóban közölt valamennyi napirend vonatkozásában.

2.,Szövetségünk 2021. évi Közhasznúsági Jelentése, benne a szöveges beszámolóval és az Ellenőrző Bizottság nyilatkozatával.

3.,A Szövetség elnökének 2021. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolója.

4.,A Szövetség elnökének 2022. évi zártkörű pályázati rendjéről szóló tájékoztatása és beszámolója

5.,A Szövetség elnökének 2022. évi szakmai programok rendjéről szóló tájékoztatása és beszámolója

6.,A Szövetség elnökének javaslata a2022. évi költségvetés tervezetéről

Az elkészült összesített és hitelesített jegyzőkönyv szerint 43 tagszervezet képviselője postai úton megküldte valamennyi határozati javaslatról szóló döntését. A határozati javaslatok kivétel nélkül elfogadásra kerültek.

Így a Ptk.3:20.§(2) bekezdés szerint az ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás eredményes, mert a 62 Szövetségi tagszervezetből 43 tagszervezet érvényes szavazatot adott le.

A 2022. évi Közgyűlésünk teljes adminisztrációja előzetes egyeztetés alapján kérésre megtekinthető Szövetségünk székhelyén.

Köszönöm tagszervezeteink jelentős létszámú aktív részvételét és bízom abban, hogy soron következő Közgyűlésünket már fizikai jelenléttel tarthatjuk, így találkozhatunk személyesen egymással!

Papp Ágnes
elnök

Hozzászólások lezárva.