Idén is lehet pályázni az InnoMax Díjra!

Az Invitech ICT Services Kft. 2021-ben már tizenkettedik alkalommal, és pár előremutató újítással együtt hirdeti meg az InnoMax pályázatot. Fontos változtatás a korábbi kiírásokhoz képest, hogy ezen témakörök meghatározása, csak abban segíti a pályázókat, hogy milyen tevékenység kapcsán tudnak pályázni a díjra. A témakörök nem jelentenek kategóriákat, minden pályázat – témájától függetlenül – egységes szempontok alapján kerül elbírálásra.

Az Effekteam Egyesület közreműködésével zajló pályáztatási folyamat feltételei az alábbiak:

Fenntarthatóság, környezetvédelem
Olyan szervezetek pályaműveit várják, melyek a megvalósítani tervezett projektjeikkel a fenntarthatósághoz, illetve az élhető környezet megőrzéséhez valamilyen digitális megoldást felhasználva járulnak hozzá.

Oktatás, nevelés
Ebben a témakörben elsősorban olyan pályaműveket várnak, melyek célja valamilyen digitális megoldást felhasználva a nevelés színvonalának növelése, akár a közoktatásban, akár annak keretein kívül.

Egészség
Ebben a témakörben a kórházi, vagy más téren megvalósuló betegellátás minőségének jobbítását, hatékonyabbá tételét, továbbá az egészségvédelem és a megelőzés előmozdítását célzó pályaműveket várják, melyek digitális megoldást felhasználva valósulnak meg.

Szociális ügyek
Ebben a témakörben olyan pályaműveket várnak, melyek megvalósulásával a társadalmi és gazdasági fejlődéssel kevésbé lépést tartani képes rétegek, közösségek számára nyílik meg a felzárkózás esélye. A tervezett projekteknek az digitális eszközök alkalmazásával javítaniuk kell az esélyegyenlőség feltételeit, csökkenteniük a használati és hozzáférési megosztottságot, illetve segíteni a digitális felzárkóztatást.

Kultúra
Ebben a témakörben olyan pályaműveket érdemes beküldeni, amelyek az digitális innováció segítségével valamilyen kulturális tevékenység hatékonyságát növelik. Hozzájárulnak ahhoz, hogy minőségibb, színvonalasabb módon lehessen olyan kulturális tevékenységet folytatni, amely joggal számíthat közönsége megelégedésére.

Digitális fejlesztést támogató eszközpályázat (külön elbírálásban vesz részt)

Ebben a 2020-ban bevezetett kategóriában olyan eszközigényre vonatkozó pályázatokat várunk, amelyek a digitalizációhoz való felzárkózás megkönnyítését vagy feltételeinek megteremtését szolgálják. Ezen kategóriában beadott pályázati anyagok esetén, kérjük kiemelve és részletesen mutassák be, hogy kik fogják az eszközöket használni, milyen szempontok szerint választják ki a konkrét kedvezményezetteket, és hogy milyen módon fogják követni az eszközök hatékony felhasználását. A pályázat tartalmával kapcsolatban alapkövetelmény, hogy a célcsoport digitális képességei fejlődjenek.

Kik pályázhatnak?

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázatot 2021. október 29-ig (24:00) az InnoMax pályázat benyújtása oldalon lehet benyújtani

A projektek által elnyerhető támogatás
A pályázat keretösszege:
– a rendelkezésre álló keret: 2 500 000 Ft;
– az elnyerhető összeg legfeljebb 500 000 Ft.

A kifizetések ütemezése:

A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2022. április 30-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2022. március 31-ig a felek aláírják.

A konzultációs lehetőség elérhetősége:

Csider Gyöngyvér, Effekteam Egyesület, invitechtamogatas@effekteam.hu, 06 70 653 99 06.

(Forrás: nonprofit.hu / palyazatok.org)

Hozzászólások lezárva.