Bővül a megváltozott munkaképességűnek minősülő személyek köre

Az adóhivatal tájékoztatása nyomán – a CÉHálózat jóvoltából -tudatjuk, hogy az Mmtv. módosítása szerint 2021. január 1-jétől bővül az a személyi kör, akiket megváltozott munkaképességű munkavállalóként lehet számba venni.

Az új szabály szerint:

a megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik az a személy is – legutoljára a 23. életévének betöltése szerinti naptári évben -, aki

a) köznevelési intézményben – a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint megállapított – sajátos nevelési igényű gyermeknek vagy

b) felsőoktatási intézményben – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint megállapított – fogyatékossággal élő hallgatónak
minősült.

(2) Az Mmtv. 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során a megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik az a személy is, aki – a munkaszerződése szerint – jogszabályban meghatározottak alapján rehabilitációs mentori tevékenységet lát el, és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

Mindez azt jelenti, hogy a kötelező 5{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-os foglalkoztatási szintbe 2021. január 1-jétől beszámíthatóak ezen munkavállalók is.

(Forrás: nav.gov.hu/ CÉHálózat)

Hozzászólások lezárva.