Aktuális NFSZK-pályázatok

Az alábbiakban két hasznos, aktuális pályázatra hívjuk fel a figyelmet:

Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása 2020

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (Továbbiakban: NFSZK)

A pályázat célja

Közvetlen célcsoport: kis létszámú, fogyatékos személyek számára személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család- és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos főbb tudnivalók

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE a KOMP2020 konstrukcióra, független attól, hogy hány szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást működtet.

Az online felületen a Szolgáltatási Táblában kell a pályázó szervezet által működtetett – szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező – szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat külön-külön bemutatnia.

FONTOS! A „Foglalkoztatottakról kimutatás” Excel táblát azonban külön-külön szolgáltatásonként kell létrehozni. Így, ha több szolgáltatással pályázik a fenntartó, akkor több Excel táblát kell létrehoznia. A táblát a szolgáltatás nevéről nevezzék el!

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások esetében a bejegyzett férőhelyszám legfeljebb 30 fő lehet, továbbá a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói létszám eléri legalább a férőhelyszám 50{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-át.

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

Jelen támogatási konstrukcióban nem tevékenységekre kell pályázni. A támogatás normatív jellegű.

Jelen pályázatot az NFSZK pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Ezután lehet csak véglegesíteni a pályázatot!

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 30.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: komp2020@nfszk.hu

Továbbá a kiíró szervezet weboldalán IDE KATTINTVA.


A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2021

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban NFSZK)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat közvetlen célja a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása.
A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE, BEADHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartói.

TÁMOGATHATÓ PROGRAMOK, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázaton igényelt és megítélt támogatás 100{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-a. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A támogatás célja a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlása, meglévő járműpark bővítése vagy a járművek cseréje azzal, hogy a pályázat keretében beszerzésre kerülő gépjármű műszaki jellemzőinek illeszkedniük kell a szolgáltatás keretében végzett feladat ellátásához. A gépjármű forgalomba helyezésének és akadálymentesítéséhez szükséges költségek is elszámolhatóak.

További feltétel, hogy a számla kiállításának időpontjában a használt jármű gyártási éve 5 évnél korábbi nem lehet, valamint 5 év fenntartási időszak vállalása.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A pályázatot az NFSZK online pályázatkezelő felületén kell benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

Benyújtási határidő: 2021. február 15.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

NFSZK Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: tamauto2021@nfszk.hu

Valamint a kiíró honlapján IDE KATTINTVA.

Hozzászólások lezárva.