„A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” – információk egy kiemelt uniós projektről

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek szolgáltatás alapú fejlesztése, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez.

A projekt keretében kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló Foglalkozási Rehabilitációs Portál, mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez. Széles körű hozzáférhetősége révén elérhetővé teszi a szükséges információkat és speciális, innovatív szolgáltatásokat a megváltozott munkaképességű személyek vagy bármely érdeklődő, továbbá szolgáltató szervezetek és munkáltatók képviselői számára.

A munkaerő kínálat fejlesztése keretében pedig a megváltozott munkaképességű személyek, mint a projekt ügyfél alapú célcsoportja számára a 327/2011. (XII. 29.) Kormányrendeletben meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtására kerül sor.

A projektbe bevonhatóak azon megváltozott munkaképességű személyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• aki megfelel a projekt Felhívásában megfogalmazott célcsoport feltételeknek:
• egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy
• legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy
• munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt. A munkaképesség-csökkenés (MKCS) mértékét 2008 előtt állapította meg az erre kijelölt hatósági szerv, vagy
• fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy
• a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,
• állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Budapest-Pest megyében van bejelentve, és foglalkoztatásban nem áll,
• továbbá vállalja a EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben a részvételt, erre vonatkozóan írásbeli megállapodást köt, és a továbbiakban a megállapodásban foglaltakat teljesíti.
• A program keretében, széleskörű, egyénre szabott komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás igénybevételére valamint utazási költségtérítés igénybevételére van lehetőség.

Az érdeklődő leendő munkavállalók további kérdéseikkel (telefonon, e-mailben) a projekt alábbi munkatársait kereshetik:

Komondy-Tóth Zoltán József
komondy.zoltan@szgyf.gov.hu
06-30/649-0515

Bársony Emese
barsony.emese@szgyf.gov.hu
06-30/682-6371

Andi György
andi.gyorgy2@szgyf.gov.hu
06-30/ 683-0507

Mocsonoky Anna
mocsonoky.anna@szgyf.gov.hu
06-30/648-5185

–CÉHáló információ–

Hozzászólások lezárva.