Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2020”
(LSER2020) címmel.

A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály hatályba léptetéséig a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás létesítése és működésének biztosítása, illetve a szolgáltatók felkészítése a jogszabály által elvárt működési feltételekre.
Alcélok: A meglévő elemi rehabilitációs központok eszközparkjának bővítése, új elemi rehabilitációs szolgáltató pontok létrehozása, további szakemberek bevonása, képzése az elemi rehabilitációs szolgáltatásba.

A pályázók köre

A programra – párt kivételével – azon fenntartók pályázhatnak, akik vállalják az elemi rehabilitációs szolgáltatást létrehozását és működtetését.

Fenntartó: elemi rehabilitációs központot és elemi rehabilitációs szolgáltatópontot létesítő és működtető jogi személy;

Támogatható programok, támogatás mértéke

– Szakmai tevékenység ellátása

– Szolgáltatás népszerűsítése, szolgáltatásfejlesztés

– Szolgáltatás működtetése, fenntartása és bővítése

A program forrása: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 123 800 000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázati program megvalósítási időszaka

2020. október 1. – 2021. március 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot az NFSZK pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: lser2020@nfszk.hu

A pályázati kiírás hivatalos weboldala:

https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/lser2020

Hozzászólások lezárva.