San Martín skála – új lehetőség az SFH személyek életminőségének mérésére

A TÁRS projekt (EFOP 1.9.1.) keretén belül nemrég került sor a súlyosan halmozottan fogyatékos (SFH) személyek Magyarországon eddig még nem használt életminőség mérő módszerének hazai adaptálására, amelyet a Nemzeti Fogyatékosságügyi -és Szociálpolitikai Központ munkatársai végeznek. A szélesebb szakmai közönség egy regisztrációt követően szerezhet bővebb ismereteket a San Martín-skála alkalmazásáról. A mérőeszköz először a kiváltásban részt vevő intézmények körében alkalmazzák a tervek szerint.

A San Martín skála célja, hogy 18 éves kort betöltött (vagy legalább 16 éves kort betöltött személyek, kizárólag abban az esetben, ha az oktatási rendszerből már kikerültek) súlyosan, halmozottan fogyatékos/magas/komplex támogatási szükségletű személyek életminőségét értékelje.

A mérőeszköz elemei a Schalock által javasolt nyolc életminőség terület köré szerveződnek, amelyek a következők: önrendelkezés, jogok, érzelmi jóllét, társadalmi részvétel, személyes fejlődés, személyes kapcsolatok, anyagi jóllét, fizikai jóllét.

A felmérő eszköz a következő elemeket tartalmazza:

a.) a vizsgált személy és információközlők adataival kapcsolatos kérdéseket (a magyarországi adaptálás során a TÁRS projekt szakemberei a vizsgált személyre vonatkozó adatokat bővítették – például: kommunikációval és mindennapi tevékenységgel kapcsolatos táblázattal, – annak érdekében, hogy a személyt minél komplexebben körülírhassuk);

b.) táblázatba rendezve 95 állítást, négy, a gyakoriságot tükröző válaszlehetőséggel (soha, néha, gyakran, mindig);

c.) egy üresen hagyott részt, ahol a felmérés szempontjából relevánsnak tartott bármely információ lejegyezhető (a magyarországi adaptálás során a TÁRS projekt szakemberei felhasználói szempontból praktikusabbnak látták a megjegyzés rovatot 1-1 életterület végén összesíteni);

d.) egy összefoglaló táblázatot, amely magában foglalja az egyes életterületekhez kapcsolódó összes pontszámot, a sztenderd pontszámokat és százalékértékeket és

e.) az életminőség profilt, amelyben a felmérés eredményei grafikusan rögzíthetőek.

Ahogy azt a felmérő eszköz alkalmazását segítő Kézikönyv is tartalmazza, a San Martín Skála egy olyan szakember vagy külső megfigyelő (például: szakember, családtag vagy közeli ismerős) segítségével tölthető ki, aki a vizsgált személyt jól – legalább három hónapja – ismeri és lehetősége volt arra, hogy őt hosszabb időn át különböző körülmények között megfigyelhesse. A Skála kitöltésének nincs más előfeltétele, mint a Kézikönyv gondos elolvasása és az életminőségre vonatkozó fogalmi keretek megismerése.

Az életminőség mérő eszköz lefordítását követően, 2019. április és május során a TÁRS projekt által megtörtént a skála hazai tesztelése. A kiváltásban részt vevő intézmények támogatására biztosított SHF tanácsadók segítették ezt a folyamatot. Több – a kiváltási folyamatban részt vevő – intézményben (Boldogkőváralja, Tokaj, Kéthely, Nagykanizsa), illetve önkormányzati és civil szervezetek által fenntartott szolgáltatások igénybevevői, továbbá őket segítő támogatóik körében ment végbe a tesztelés (Egyenlő Esélyekért! Alapítvány támogatott lakhatása, a Mozgássérültek Somogy Megyei Egyesületének Nappali és Lakóotthona, illetve a XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Központ). A San Martín Skálát a tesztelés során a „Semmit rólunk nélkülünk!” elvnek megfelelően az érintettel és az őt legjobban ismerő személlyel közösen töltötték ki, akinek előzőleg megvolt a lehetősége arra, hogy különböző helyzetekben megfigyelje a mérésben részt vevő fogyatékos személyt.

A teljes, hivatalos nevén „San Martín Skála Életminőségmérő eszköz súlyosan, halmozottan fogyatékos személyekhez”-t, valamint az eszköz használatát támogató Kézikönyvet az érdeklődők a lenti linken található regisztrációt követően tudják elérni:

Regisztráció

A konzultáció időpontjáról a regisztráltakat értesítést fognak kapni.

Amennyiben a konzultációig vagy később kérdése van az eszköz felhasználásával kapcsolatban, írhat a sanmartinskala@fszk.hu email címre.

(Forrás: fszk.hu )

Hozzászólások lezárva.