Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó és egyéb intézmények részére

Egységes szerkezetű útmutató jelent meg a koronavírussal kapcsolatos eddigi ajánlásokról, javaslatokról és tennivalókról. A továbbiakban ebből idézünk fontosabb részleteket. CÉHálózat információ.

Jelen útmutatóban szereplő iránymutatással segíteni kívánjuk a szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények és egyéb intézmények COVID-19 vírus okozta járványveszély miatt követendő eljárását. Az útmutatóban foglaltak visszavonásig érvényesek.

Minden ellátási forma esetében szükséges, hogy:

Az intézmény
• folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról, a kiadott kormányhatározatokról és kormányrendeletekről, továbbá az ágazati útmutatókról (www.koronavirus.gov.hu,www.nnk.gov.hu, www.szocialisportal.hu, www.magyarkorlony.hu),
• kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit,
• a hozott intézkedésekről informálja az igénybevevőket és a dolgozókat,
• a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint
• minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az igénybevevők és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.

Minden ellátási forma esetében szükséges:
o Az intézmény
• folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról, a kiadott kormányhatározatokról és kormányrendeletekről, továbbá az ágazati útmutatókról (www.koronavirus.gov.hu,www.nnk.gov.hu, www.szocialisportal.hu, www.magyarkorlony.hu),
• kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit,
• a hozott intézkedésekről informálja az igénybevevőket és a dolgozókat,
• a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint
• minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az igénybevevők és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.

A szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben élő személyek koruk vagy állapotuk (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalanok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek) és az átmeneti gondozást igénybevevő családok és gyermekek az intézményi adottságokból fakadóan az új koronavírus kiemelt rizikó csoportját jelentik, így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések betartása saját maguk és a munkatársak védelme érdekében. Az intézkedések legtöbbje ezen intézmények napi rutinja, betartásuk viszont jelenleg kiemelten fontos.

A szociális szakosított ellátás körébe tartoznak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti intézmények:
• az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
• a rehabilitációs intézmény,
• a lakóotthon,
• az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
• és a támogatott lakhatás.

Az Országos Tisztifőorvos a 13305-54/2020/EÜIG. számú, 2020. június 3-án kelt határozatával részlegesen feloldotta a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekben elrendelt látogatási tilalmat.

Az Országos Tisztifőorvos továbbá elrendelte az intézményekből való intézmény-elhagyási tilalmat is. Ennek értelmében az intézményt elhagyni kizárólag indokolt esetben (pl. munkavégzés céljából, szükséges egészségügyi vizsgálat elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (pl. közeli hozzátartozó halála esetén) az intézményvezető külön engedélyével lehetséges. Az intézmény kertjében, udvarán történő tartózkodás megengedett, valamint a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek ellátását biztosító szociális szakosított intézmények esetében az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységek céljából is el lehet hagyni az intézményt. Az intézmény-elhagyási tilalom célja szintén az ellátottak egészségének védelme a járvány intézményekben történő terjedésének megakadályozásával.

Az intézmények az intézmény-elhagyási tilalom fenntartása érdekében kötelesek mindent megtenni, mindazonáltal kényszerítő eszközzel az ellátottak irányába nem rendelkeznek.

Az Országos Tisztifőorvos 2020. június 3-án kelt határozatában egyúttal — az éjjeli menedékhelyek kivételével — azonnali felvételi zárlatot rendelt el Magyarország összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményében.

Június 11-én a szöveg kisebb változtatásokon esett át. Az Útmutató teljes szövege ITT ELOLVASHATÓ.

Hozzászólások lezárva.