Megtörtént a látogatási tilalom részleges feloldása

Az országos tisztifőorvos 2020. június 3-án hozott határozatának legfontosabb pontjait ismertetjük az alábbiakban.

A Magyarország területén működő valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben elrendelt látogatási tilalom tárgyában 2020. március 8. napján kiadott, majd többször módosított 13305-8/2020/EÜIG iktatószámú határozat az alábbiak szerint módosul:

A szociális intézményekben a látogatási tilalom RÉSZLEGESEN feloldásra kerül, az alábbi megkötésekkel:

A látogatás lehetőségét a szociális intézményekben biztosítani kell. Ezt olyan módon szükséges megszervezni, hogy a látogató csak azzal a gondozottal kerüljön 2 méteren belül távolságra 15 percen túl, akit meg akart látogatni (rokona, ismerőse).
2. A látogatásra vonatkozó szabályok betartatásáért és nyilvánosságra hozataláért az intézmény vezetője felelős. A szabályozást az intézmény honlapján, a bejáratnál kifüggesztve nyilvánosságra kell hozni, illetve a gondozottak tájékoztatásáról is gondoskodni kell.
3. Csak egészséges személy látogathat szociális intézményben lévő ellátottat.
4. A látogatók részére szappanos kézmosási lehetőséget és/vagy vírusölő hatású kézfertötlenítőszert kell biztosítani.
5. A szociális intézményben maszk viselése mellett fodrász, manikürös, pedikürös fogadható.
6. Vallási esemény megtartható az intézményben a szociális távolságtartás biztosításával.

A látogatásra vonatkozó részletes szabályozás kidolgozása során az alábbiak érvényesülését kell szem előtt tartani:

• amennyiben megoldható, javasolt a látogatást az intézmény kertjében, udvarán megoldani, ha ott az egyes családok/ismerősök között 2 méteres távolság biztosítható (!)
• ha a szabadban történő találkozás a látogatóval nem biztosítható, akkor olyan helyiségben történjen a látogató fogadása, ahol az egyes családok/ismerősök között 2 méteres távolság biztosítható vagy a látogatás céljára egy külön helyiséget kell biztosítani,
• ha a gondozott egyágyas szobában/elkülönített lakrészben lakik, akkor ott történhet a látogató fogadása,
• maximálni kell az egyidőben történő látogatók számát,
• többágyas szobában, ágyban fekvő gondozottat maszk viselésével egyszerre csak egy személy/családtag látogathat,
• az intézményekben a lakók kaphatnak csomagot (élelmiszer, használati tárgyak, stb.).

A határozat egyéb lényeges rendelkezései:

– A Magyarország területén működő fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben a látogatási tilalom TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN MARAD!

– Szociális intézménybe új gondozott saját/hozzátartozója otthonából akkor kerülhet felvételre, ha rendelkezésre áll 4 napnál nem régebbi negatív Covid-19 PCR teszteredmény.

A határozat eredeti teljes szövege a szocialisportal.hu oldalon, itt elolvasható.

Hozzászólások lezárva.