Módosított útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított intézmények és egyéb intézmények részére (kelte: 2020.05.22)

Az alábbi útmutató módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a 2020. március 19-én megjelent „Útmutató az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak végrehajtásához”, a március 20-án megjelent „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók részére”, valamint a 2020. március 22-én megjelent „ útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére szociális szakosított ellátást nyújtó, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és javítóintézetek részére” című dokumentumokban foglalt rendelkezéseket.

A fontosabb részletek kiemelése után a bejegyzés végén a teljes eredeti dokumentum elolvasható, letölthető. Köszönet az információért a CÉHálónak!

Minden ellátási forma esetében szükséges, hogy:

• Az intézmény folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról, a kiadott kormányhatározatokról és kormányrendeletekröl, továbbá az ágazati útmutatókról (www.koronavirus.gov.hu, www.nnk.gov.hu, www.szocialisportal.hu, www.magyarkozlony.hu),
• kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit,
• a hozott intézkedésekről informálja az igénybevevőket és a dolgozókat,
• a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az igénybevevők és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.

Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt látogatási tilalom – az Országos Tisztifőorvos 2020. május 18-án kiadott határozata értelmében – a Magyarország területén működő szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre terjed ki.

A szociális szakosított ellátás körébe tartoznak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti intézmények:
• az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
• a rehabilitációs intézmény,
• a lakóotthon,
• az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
• és a támogatott lakhatás.

A látogatási tilalom célja az ellátottak védelme, megóvása a járványveszélytől. A látogatási tilalom kiterjed az ellátottak szakértői vizsgálatát végző szakértőkre (pl. a komplex szükségletfelmérés elvégzése, fogyatékos személyek alapvizsgálata), a gondnokra, a gyámra, indokolt esetben a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójára. Az ellátottjogi képviselő az igénybevevőkkel lehetőség szerint elektronikus úton és telefonon tart kapcsolatot, tekintettel a látogatási tilalomra. Amennyiben az igénybevevők az elektronikus úton történő kapcsolattartás során kérik, és azt az ellátottjogi képviselő szükségesnek tartja, továbbá a hozzá érkezett jelzés(ek), illetve saját tapasztalata alapján szükségesnek látja, az ellátottjogi képviselő személyesen, előzetes bejelentés nélkül felkeresheti a szociális intézményt.
A végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzás kivételével, a látogatási tilalom alól felmentés — az ellátottak érdekében — nem adható. Az intézmény, amennyiben a haldokló beteg látogatását engedélyezi, köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak.

Az Országos Tisztifőorvos továbbá elrendelte az intézményekből való intézmény-elhagyási tilalmat is. Ennek értelmében az intézményt elhagyni kizárólag indokolt esetben (pl. munkavégzés céljából, szükséges egészségügyi vizsgálat elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (pl. közeli hozzátartozó halála esetén) az intézményvezető külön engedélyével lehetséges. Az intézmény kertjében, udvarán történő tartózkodás megengedett, valamint a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek ellátását biztosító szociális szakosított intézmények esetében az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységek céljából is el lehet hagyni az intézményt.

Ha az intézmény elhagyási tilalom időszaka alatt az igénybevevő önkényesen, az intézményvezető engedélye nélkül elhagyta az intézményt, csak akkor köteles az intézmény visszaengedni, ha az elkülönítését meg tudja oldani.

A hozzátartozó dönthet úgy, hogy az intézményben élő ellátottat átmenetileg saját otthonában szeretné gondozni. Ebben az esetben az intézménybe a visszatérés feltétele két, 48 óra különbséggel vett orolnasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményének bemutatása.

Az Országos Tisztifőorvos határozatában egyúttal — az éjjeli menedékhelyek kivételével — azonnali felvételi zárlatot rendelt el Magyarország összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményében. A felvételi zárlat – Országos Tisztifőorvos 2020. május 18-án kelt határozata szerint — nem terjed ki

• az egészségügyi szolgáltatótól a járványügyi feladatok ellátása miatti átadásra kerülő személyekre,
• a két, 48 óra különbséggel vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményével rendelkező újonnan felvételét kérő igénylőre.

A látogatási és intézmény-elhagyási tilalomra való hivatkozással az intézmény nem tagadhatja meg az igénybevevő egészségügyi intézményből történő visszatérését, ha az igénybevevő egészségügyi fekvőbeteg intézménybe történő felvétele közvetlenül az intézményből történt.

További fontos szabályok és ajánlások:

Koronavírusra utaló tünet esetén az ellátottat úgy kell tekinteni, mintha fertőzött lenne, és a járványügyi hatóság döntéséig az írásban rögzített izolációs tervben foglaltak szerint kell eljárni.

A munkatársak továbbra is fokozottan figyeljék az ellátottak esetében a tünetek megjelenését, haladéktalanul legyenek segítségükre és vegyék fel az érdekükben a háziorvossal telefonon a kapcsolatot.

• Az alapvető higiéniai szabályok, valamint a köhögési etikett fokozott betartása szükséges az igénybevevők és a munkatársak körében:
• Kézmosási és —fertőtlenítési lehetőségek megteremtése (étkezés előtt és étkezés után, a lakókkal való érintkezés előtt és után, szennyezett felszínnel való érintkezés után).
• A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött) kifüggesztése szükséges.
• Papírtörlők és szappan biztosítása a mosdókagylóknál.
• Étkezés előtt szükséges az ellenőrzött kézmosás alkalmazása minden esetben. Tüsszentés és köhögés esetén papírzsebkendő használata, amit azonnal szemetesbe kell dobni, majd alapos kézmosás szükséges.
• A felsőruházat és a személyes textíliák gyakoribb tisztítása.
• A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést mellőzni kell.
• Az intézmény elhagyási tilalom kivételi körébe eső esetekben és az éjjeli menedékhelyen az intézménybe való belépéskor – és az intézménybe való tartózkodás ideje alatt akár többször is -szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele, kéz higiéné fenntartása, amelyet a munkatársaknak kötelező figyelemmel kísérni, ellenőrizni.
• Folyamatosan nyomon kell követni az ellátottak alap higiénés állapotát, a fürdésre, tisztálkodásra, a ruha cseréjére fel kell hívni az ellátottak figyelmét.
• Az igénybevevők ruháit(ha a textília alkalmas a magas hőfokon történő mosásra) 90-95 Celsius fokon szükséges mosni, amennyiben nem használnak fertőtlenítő mosószert vagy fertőtlenítő adalékot. Alacsonyabb hőfokú mosás esetén megfelelő a (gőzölős) vasalással történő fertőtlenítés is.
• Az intézmények fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítani szükséges (beleértve a lakószobákat, közösségi helyiségeket, vizes helyiségeket és a munkatársak tartózkodására szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.), az igénybevevők takarításba történő bevonása kizárólag felügyelettel lehetséges.
• Az intézményben lévő felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell, különös tekintettel az asztalokra, székekre, matrachuzatokra, ágykeretekre és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek (pl.: mikrohullámú sütő, televízió távirányító,számítógép, telefon, kulcs stb.).
• Az épületet és annak minden helyiségét naponta többször szükséges átszellőztetni.
• A közösségi terekben kerülni kell a zsúfoltságot, az étkezések alkalmával biztosítani kell a személyek közötti legalább 1,5 méteres távolságot. Az igénybevevők közötti interakciókat a lehetőségekhez mérten minimalizálni szükséges.

A támogatott lakhatás szolgáltatási tartalma az elrendelt intézmény elhagyási tilalomra tekintettel jelentősen változik. A napközbeni szolgáltatásokat a házon, lakáson belül kell megszervezni. Amelyik szolgáltatási elem igénybevétele nem oldható meg házon, lakáson belül, azok felfüggesztése szükséges a veszélyhelyzet idejére.

Az Útmutató teljes szövege IDE KATTINTVA érhető el.

Hozzászólások lezárva.