A Kormány elfogadta az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervét

Az ezzel kapcsolatos jogszabály a Magyar Közlöny 2020/90-es számában jelent meg, az 1187/2020 (IV.28.) Kormányhatározat tartalmazza a részleteket. A következőben erről adunk rövid ismertetést, összefoglalást. Az információt köszönjük a Szövetségünkkel együttműködő CÉHálózatnak.

Az Intézkedési Terv a 2015-2025 közötti Országos Fogyatékosügyi Programra vonatkozó országgyűlési határozat alapján készült el és – többek között – az alábbiakat irányozza elő:

– A fogyatékos emberek társadalmi befogadása érdekében szemléletformáló programokat kell indítani az őket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával, egyebek mellett szemléletformáló programok kidolgozásával és indításával kell támogatni a fogyatékos gyermekek örökbefogadását.

– a gyermekek, tanulók, a pedagógusok, óvodapedagógusok és a szülők érzékenyítése érdekében a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak szervezésében Esély Órákat kell megvalósítani

– Országos átfogó, reprezentatív fogyatékosságügyi kutatást kell végrehajtani legkésőbb 2021. december 31-ig – a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával – a népszámlálástól függetlenül, amely felméri a fogyatékos emberek életminőségét, életkörülményeit, foglalkoztatási jellemzőiket és társadalmi szerepvállalásukat

– Javítani kell a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését, ennek érdekében a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával kell felmérni a különböző fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek szűrő- és egyéb diagnosztikai vizsgálatokhoz való hozzáférését. A felmérés eredményeire alapozva – a helyi sajátosságok figyelembevételével – a szolgáltatások elérhetőségének javítása szükséges

– A súlyos és halmozott fogyatékosság tekintetében össze kell hangolni az egyes ágazatokban – eltérő tartalommal – alkalmazott definíciókat, emellett pontosítani kell a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző köznevelési intézmények rendszertani helyét, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás szakmai tartalmát és jogi státuszát.

– Szakmai javaslatot kell kidolgozni az érdekvédelmi szervezetek bevonásával, a fogyatékos emberek közszférában történő alkalmazásának támogatására

– Korszerű, országos internetes adatbázist kell létrehozni a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók és a munkaadók kapcsolatteremtése érdekében, más államilag működtetett állásportálokkal integrált formában.

– Speciális szükségletű fogyatékos emberek ellátását biztosító, a jelenleg működőktől eltérő profilú szolgáltatások létrehozására kell törekedni, ahol megfelelő számú fogyatékosság specifikus ismeretekkel rendelkező szakember áll rendelkezésre.

– Fejleszteni kell a fogyatékos személyek saját otthonukban, családjukban történő ellátásához szükséges alapszolgáltatásokat, különös tekintettel a támogató szolgáltatásokra, a nappali intézményekre és a közösségi alapellátásokra

– Folytatni kell az intézményi férőhely-kiváltást. A folyamat megfelelő minőségű végrehajtása érdekében fejleszteni kell a közösségi alapú szolgáltatásokat. Biztosítani kell a fejlesztő foglalkoztatásban, rehabilitációs foglalkoztatásban való részvétel lehetőségét.

– Növelni kell a támogatott lakhatási férőhelyek számát, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra.

– A fogyatékos emberek családban maradásának támogatása részeként programokat kell indítani a lakás és lakókörnyezet akadálymentességének megteremtése érdekében

– A fogyatékossággal élő személyek szükségleteihez illeszkedő segítői modellekkel kapcsolatban alapkutatást kell megvalósítani, szakmai javaslatot kell kidolgozni a személyi asszisztencia-szolgáltatás jogszabályi, gazdasági, finanszírozási, minőségbiztosítási és képzési szempontjai mentén

– Programokat kell kidolgozni – az érdekvédelmi szervezetek bevonásával – a fogyatékos személyek gyermekvállalásának támogatása érdekében.

– Pályázati programokat kell indítani a fogyatékos emberekkel együtt élő családok üdülésének támogatására

– A közforgalmú menetrend szerint működő személyszállításban részt vevő járműveken, továbbá a pályaudvarokon, az állomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan meg kell teremteni az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeit.

A teljes jogszabály ITT ELOLVASHATÓ a 2265. oldaltól.

Hozzászólások lezárva.