„ Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2020″ (FOF2020)

A pályázat kiírója

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.
A pályázók köre
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.

ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
Nonprofit Kft. (GFO 572)
Közalapítvány (GFO 561, 562)
Szövetség (GFO 517)
Szociális szövetkezet (GFO 121)
A fenti kritériumok kiegészítéseként:

A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.

Támogatható programok, támogatás mértéke

Választható kategóriák:

  • Személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
  • Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére
  • Infokommunikációs akadálymentesítés
  • Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

Egy kategória választása kötelező és csak egy kategóriára lehet benyújtani pályázatot!
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

A program forrása

A rendelkezésre álló keretösszeg kategóriánként: 42 850 000 Ft
Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 300 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 4 000 000 Ft

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

Benyújtási határidő: 2020. május 5.

További információ

FOF2020 Pályázati Felhívás és Útmutató letöltése
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

Pályázati weboldal bővebb információkkal: https://fszk.hu/palyazat/fof2020/

E-mail: fof2020@fszk.hu

Hozzászólások lezárva.