Megjelent a Civil Közlöny 2020. évi I. száma

A CIVIL KÖZLÖNY egy évben négyszer, negyedévente, elektronikus formátumban (.pdf) megjelenő civil nonprofit jogi folyóirat. A 2020. évi Civil Közlönyök tervezett tartalma:

2020/1. szám, márciusban: CIVIL ALAPJOGSZABÁLYOK – STÁTUSZ, MŰKÖDÉS (Ptk-kivonat, Civil Törvény, közhasznúság, végelszámolás, bírósági nyilvántartás jogszabályai, külföldről támogatott civil szervezet)

2020/2. szám, májusban: CIVIL ERŐFORRÁSOK JOGI SZABÁLYOZÁSA
(Önkéntesség jogi keretei, Nemzeti Együttműködési Alap, Közpénztámogatások államháztartási jogszabályai, Pályázati keretjogszabályok, Adománygyűjtés, Civil Információs Rendszer)

2020/3. szám, októberben: CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS JOGI ESZKÖZEI (Népszavazás, Aláírásgyűjtés, Demonstráció, Jogszabály-tervezetek véleményezése, Közérdekű adatigénylés) + CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI (Személyes adatok védelme, adatkezelő kötelezettségei, adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi incidensek és jogorvoslat, ügyféladatok kezelése, közérdekű adatok megismerhetősége és közzététele, adatvédelmi felelős, adatvédelmi hatóság.)

2020/4. szám, 2021. januárban: CIVIL ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS MENTESSÉGEK, SZJA 1 {729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}, CIVIL SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA, SZÁMVITELE ÉS KÖNYVVEZETÉSE (Civil Adókedvezmények 2021. évi Táblázata; A civil szervezetek gazdálkodásának, adózásának és működésüknek pénzügyi, számviteli kereteit tartalmazó jogszabályok, már a január 1-jei, általában tovább módosuló jogszabályok ismeretében.)

A CIVIL KÖZLÖNY 2020. évfolyam 4 számának együttes előfizetési díja változatlanul 4.000,-Ft + ÁFA.

A CIVIL KÖZLÖNY megrendelhető írásban, bármely elektronikus módon:

Honlapon a legkönnyebb: www.jogismeret.hu / Kiadványok / Civil Közlöny menüpontban, vagy

E-mailen: info@jogismeret.hu

Hozzászólások lezárva.