Kerekasztalbeszélgetést tartott esélyegyenlőségi, akadálymentességi kérdésekről a HÉT

2019. július 15-én – több nagy fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet aktív részvételével – érdekes és hasznos kerekasztal beszélgetés zajlott abból az alkalomból, hogy a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) olyan ajánlás elfogadására készül, amely tagjait előremutató cselekvésre ösztönzi az infokommunikációs akadálymentesítés terén. Szövetségünket az egyeztetésen munkatársunk, Czégé Imre Pál képviselte.

A több órás, intenzív egyeztetésen a házigazdák bemutatkozásul elmondták: szakmai szervezetük – mely 2002 óta működik – összefogja Magyarország minden jelentős telekommunikációs, televíziós és egyéb, a lakosság számára kommunikációs szolgáltatást nyújtó vállalkozását. Épp ezért ők maguk is érzik, milyen fontos szerepük van abban, hogy szakmai egyeztető fórumként összehangolják azokat az erőfeszítéseket, melyeket ezek a cégek igyekeznek megtenni az esélyegyenlőség érdekében. A HÉT már 2017 óta tervezi tagjai számára az önszabályozás valamely formáját, amely most több, – írásban is megfogalmazott – ajánlásban fog testet ölteni, melyet a szolgáltatók magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. Az önszabályozás, mint eszköz a fogyatékossággal élő személyek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához való szolgáltatói hozzájárulás eszköze.

Az ajánlás tervezett szövege – a meghívott érdekképviseletek közreműködésével – a részletes egyeztetés során több módosításon esett át tegnap, itt most csak a leglényegesebb pontokat emeljük ki. Az egyik ilyen, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság és a fogyatékossággal élő személyeket segítő kommunikáció fejlesztését szolgáló képzéseket szándékoznak tartani a HÉT tagjai (továbbiakban: “szolgáltatók”).

Ezek a tréningek, melyeket nevezhetünk érzékenyítő, vagy inkább szemléletformáló tréningeknek, olyan képzések, amelyeken ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó személyzet venne részt az egyes szolgáltatók, vállalatok részéről. Ez a közös munka legkésőbb 2020. április elsején kezdetét venné a tervek szerint, azonban a közreműködést vállaló szervezetekkel – mint amilyen Szövetségünk is – az ezzel kapcsolatos egyeztetés már idén, az ősz folyamán megkezdődne. Ezért ezúton is jelezzük, hogy várjuk mindazon tagszervezeteink megkeresését, érdeklődését, amelyek ebben a feladatban szívesen részt vennének!

Ugyancsak fontos pontja az ajánlásoknak az “információkhoz való hozzáférés többféle módjának biztosítása”. Ezen a ponton több résztvevő érdekvédelmi szervezet jelezte a házigazdáknak, hogy az érintett szolgáltatóknak nem szükséges minden esetben saját költségen akadálymentesítési megoldásban gondolkodni, hanem érdemes megkeresni és együttműködni az adott fogyatékossági csoport képviselőivel, akik már működő megoldásokat tudnak ajánlani a szolgáltatók figyelmébe (pl.: S-Kontakt, “Távszem” szolgáltatások, jelnyelvi tolmácsok, stb.)

Különösen élénk eszmecsere vette kezdetét akkor, amikor a HÉT képviselői ismertették az ajánlás azon részét, melynek lényege, hogy a szolgáltatók milyen kötelezettségeket vállalnának magukra a saját honlapjaik akadálymentességét illetően. Ezen a ponton ugyanis gyakorlatilag a meghívott civil érdekképviseletek egyöntetűen jelezték, hogy szakmailag nem tartják sem indokoltnak, sem elfogadhatónak azt a szűkítést, hogy a mobil applikációk akadálymentes hozzáférhetőségéről szó se essen. A felvetett aggályokat a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács részéről megalapozottnak vélték, és ígéretet tettek arra, hogy az ajánlás ezen pontját az észrevétel tükrében még egyszer átgondolják.
Egy hozzászólás nyomán az is felmerült, hogy az ajánlásoknak legyen része, hogy a szolgáltatók honlapjaikon tegyék közzé akadálymentes ügyfélszolgálataik elérhetőségeit. Ezek az információk ugyanis jelenleg sok esetben hiányosak, vagy nem elérhetők.

Elmondható, hogy minden érdekelt fél számára hasznos eszmecsere vette kezdetét hétfőn. Ami a folytatást illeti, az ÉTA a továbbiakban is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és a saját, valamint a tagszervezetei tudásával törekszik előremozdítani az esélyegyenlőség és az akadálymentesség ügyét az infokommunikáció területén is.

– c.i.p. –

Hozzászólások lezárva.