Mikor 5 {729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4} a támogatott lakhatásban épített ingatlan ÁFÁ-ja?

Tagszervezetünk, a Fény Felé Alapítvány támogatott lakhatás (TL) keretein belül használható ingatlant építtet. Ezzel összefüggésben az alábbi kérdéssel fordult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatához: számlázhatja-e a kivitelező az ingatlan építését és átadását 5 {729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-os adómértékkel?

A hivatal válaszában leszögezi, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. § (2) bekezdése és a 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai alapján 5{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-os adómérték alá tartozik a következő termékek értékesítése:

– az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert,

– az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.

Az idézett rendelkezésből következően az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazható a kedvezményes áfakulcs az új lakóingatlan értékesítésekre:

   az ügylet az Áfa tv. értelmében termékértékesítésnek minősüljön*
   az egylakásos új lakóingatlan összes hasznos alapterülete ne haladja meg a 300 négyzetmétert, vagy
  a többlakásos új lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás összes hasznos alapterülete ne haladja meg a 150 négyzetmétert.
  az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja 2020. január elsejét megelőző időpontra essen

*Abban a tekintetben, hogy a lakóingatlan, lakás vonatkozásában termékértékesítés valósul-e meg, nem a termékértékesítés köznapi fogalmát, hanem az Áfa tv. termékértékesítésre vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

A hivatal válaszában felhívja még a figyelmet arra a körülményre, hogy az Áfa tv. 84. § (1) bekezdése értelmében a fizetendő adó megállapítására főszabályként a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Az ilyen típusú ügyletek jellemzően akkor valósulnak meg tényállásszerűen, amikor az ingatlan átadása megtörténik.
Főszabályként tehát az ilyen ingatlanátadás azzal a nappal teljesül az Áfa tv. 55. §-a alapján, amikor a felek között a tényszerű átadás és ehhez kapcsolódóan az átvétel megtörténik.

Fontos tudni, hogyha előleg fizetés történik a kivitelező részére, 2019. december 31-ig arra a kedvezményes 5{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-os adómértéket kell alkalmazni.

Ha valaki a fentebbi összefoglalás alapján további részletekre kíváncsi, a teljes levelet itt olvashatja el.

Hozzászólások lezárva.