Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

pályázatot hirdet

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2019
(kód: FOF2019) címmel.

A pályázat célja

Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

– A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
– A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
– A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

„A” modul: Komplex fogyatékosságügyi szolgáltatásfejlesztés, -terjesztés és -szervezés
„B” modul: Fogyatékosságügyi projektek

Egy pályázó csak egy modulra pályázhat! Nem lehet egyszerre az „A” és a „B” modulra is pályázni.

Maximálisan pályázható összeg a „B” modulban: 500.000 Ft

Maximálisan pályázható összeg a „B” modulban: 2.500.000 Ft

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre

Magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények, melyek az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
Nonprofit Kft. (GFO 572)
Közalapítvány (GFO 561, 562)
Sportegyesület (GFO 521)
Szövetség (GFO 517)
Sportszövetség (GFO 515,516, 517)
Szociális szövetkezet (GFO 121)

További követelmény, hogy a pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szerepeljenek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.

Benyújtási határidő: 2019. április 19.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2019)

A pályázatot egy papír alapú példányban, valamint egy elektronikus adathordozón kell benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérik a CD-n, DVD-n – nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt fogad el a kiíró.

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fof2019@fszk.hu
Weboldal: http://fszk.hu/palyazat/fof2019/

Hozzászólások lezárva.