Tájékoztató Tagszervezeteinknek!

Szövetségünk a közelmúltban (2019.02.08.) személyes megbeszélést kezdeményezve találkozott Fülöp Attila államtitkár úrral.

A személyes találkozó fő témája a nem állami fenntartású szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek működésének nehézségei volt.

Jeleztük, hogy a helyzet megnyugtató megoldását véleményünk szerint a szektorsemlegesség elérése adná. Ez 76{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-os normatíva emelést jelent és azt, hogy így azonos lenne a normatíva összege az egyházi fenntartású szervezetekével, ami nagy mértékben megkönnyítené az érintett szervezetek működését.

Amennyiben ezt belátható időn belül nem sikerül elérni, a szervezetek jelentős része működésképtelenné válik, csődközeli állapotba kerül. Ez a helyzet nem csak tagszervezeteink jelentős részét érinti, hanem más, Szövetségen kívüli szervezeteket is. Ezért a helyzet megoldása nem tűr halasztást.

Fülöp Attila államtitkár úr a megbeszélés során nyitottnak mutatkozott a javaslatunkat, vagyis a szektorsemlegesség elérését illetően.

Ígéretet tett arra, hogy végig gondolja, milyen lehetőségek jöhetnek szóba a financiális nehézségek csökkentését, megoldását illetően.

A tisztánlátás érdekében készítettünk egy részletes, számszerű adatokkal alátámasztott anyagot, melyet elküldtünk számára. (Az anyag itt olvasható)

Bízunk abban, hogy sikerül olyan megoldást találni, mely nem veszélyezteti a szervezetek biztonságos működését, hiszen jelentős mértékű állami feladatot átvállalva teszik a dolgukat jelenleg erejük felett, állandó bizonytalanságnak kitéve.

Bp., 2019. 03.11.

Papp Ágnes sk.
ügyvezető elnök

Hozzászólások lezárva.