Esély 2018 – A legjobb esélyegyenlőségi programot keressük

Pályázat a fogyatékos emberek értékeinek kiemelt hangsúlyozását népszerűsítő programok tárgyi eszközeinek beszerzésére.

Pályázhatnak olyan magyarországi bejegyzésű, és hazánkban tevékenykedő – fogyatékos embereket segítő, legalább 5 éve működő egyesületek, alapítványok, önálló jogi személyiségű egyházi szervezetek -, amelyek rendelkeznek legalább 1 pozitívan zárult esélyegyenlőségi programmal, saját (nem ingyenes szerveren hostolt), folyamatosan frissülő weboldallal, illetve a teljes program megvalósítása összköltségének 20{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-ával.

A pályázati kiírás célja

A hazai fogyatékos embereket segítő, támogató szervezetek jelentős anyagi segítése és hatékony eszközökkel való támogatása annak érdekében, hogy a kimagasló értéket képviselő, a fogyatékos emberek integrációját előmozdító már működő vagy most kialakításra kerülő programjuk minél szélesebb társadalmi réteghez érjen el. Cél az, hogy a fogyatékossággal nem érintett emberek ne sztereotip módon gondolkodjanak és döntsenek rólunk, fogyatékos emberekről, hanem értékeink, képességeink, elért eredményeink alapján. A benyújtandó pályázatoknak a fogyatékos emberek értékeit kell hangsúlyozniuk oly módon, hogy ezáltal társadalmi integrációjuk, megbecsülésük növekedhessen.

Ebben az évben az elnyert összeget a program megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére lehet felhasználni, olyanokra, melyek fontosak, nélkülözhetetlenek, szükségesek a program megvalósításához.

Az elnyerhető támogatás összege és formája

E pályázatra rendelkezésre álló, vissza nem térítendő támogatás összeg 300.000 Ft., mellyel egy szervezetet kíván támogatni a kiíró. Az összeg a program összköltségének legfeljebb a 80{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-a lehet, de legalább 375.000 Ft. Az anyagi támogatáson túl a díjazott pályamunka különböző ingyenes médiamegjelenési lehetőségekhez is hozzájut.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtására 2018. február 28-ig van lehetőség kizárólag elektronikus formában a pályázati adatlap kitöltésével, amely itt érhető el.

Kiíró: Értéksziget Webáruház (FKI Nonprofit Kft.)

További információk: a kiíró weboldalán, vagy emailben kérhető ertekteremto@erteksziget.hu címen.

Hozzászólások lezárva.