Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018.

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására.

A pályázat célja sokrétű: nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, polgári védelem, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek támogatása.

A támogatható tevékenységek: civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 295 536 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.01.29.

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek: az alábbi típusú – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: szövetségek, alapítványok, egyesületek.

A hivatalos pályázati kiírás innen tölthető le.

Hozzászólások lezárva.