Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása

A pályázati pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez, így különösen az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjainak támogatása tervezett:

  • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
  • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
  • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.

A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A támogatható programok, projektek két fő kategóriája:

A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés
B) Fogyatékosságügyi projektek

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.

Az A) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 70 700 000 Ft, a B) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft.

Már folyamatban lévő támogatott programra/tevékenységre kiegészítő támogatást nem lehet igényelni. Kizárólag új projektre vagy folytatásra lehet programot beadni. Folytatás esetén a program megvalósítási időszakának kezdő dátuma 2018. július 1. lehet.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma:

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek, intézmények, alapítványok egyesületek és egyéb szervezetek.

Benyújtási határidő: 2018. január 2.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2018)

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel az érdeklődők ide fordulhatnak:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: fof2018@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni, illetve a részletes kiírás ezen az oldalon olvasható.

Hozzászólások lezárva.