Pályázat autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatására

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, oktató köznevelési, közoktatási intézményekben.

A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et ellátó nevelési/oktatási intézményekben.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

  • autizmus-specifikus képzés,
  • beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
  • disszemináció,
  • hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó nevelési/oktatási intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
  • szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
  • szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
  • vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
  • egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 9 500 000 Ft, egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: maximum 800 000 Ft. Önrész vállalása nem feltétel.

A programra kizárólag olyan alapítványok és egyesületek pályázhatnak, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására vonatkozó feladatkörrel rendelkező köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre és a 2017/2018-os nevelési évben, tanévben az általuk támogatott intézményekben ellátnak diagnózissal rendelkező autizmus spektrum zavarral küzdő gyermeket, tanulót.

Benyújtási határidő: 2017. október 16.

A pályázattal kapcsolatosan – a hivatalos kiírás elolvasása után, amennyiben szükséges – további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: autmentor2017@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

Hozzászólások lezárva.