Fogyatékos személyek szervezeteinek támogatása szakmai programok megvalósítására

A pályázat kiírója

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
 • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.
 • Támogatható programok, pályázati területek:

  A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés

  Megpályázható területek: Az A) kategóriában megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok stb.

  Maximálisan pályázható összeg az A) kategóriában: 10.000.000 Ft

  B) Fogyatékosságügyi projektek

  Választható tevékenységtípusok:

  • személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
  • engedélyezett képzés
  • érzékenyítés és/vagy szakmai fórum (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köznevelés rendszerén belül, orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok)
  • felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
  • infokommunikációs akadálymentesítés
  • foglalkoztatást támogató programok (pl. atipikus, nyílt munkaerő-piaci, munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
  • szervezetfejlesztés

  Konferencia szervezése bármelyik választható tevékenységtípusba beilleszthető.

  Maximálisan pályázható összeg a B) kategóriában: 3.000.000 Ft

  Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.

  A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

  Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

  Benyújtási határidő: 2017. augusztus 16.

  További tudnivalók, részletes leírás és pályázati útmutató itt olvasható.

Hozzászólások lezárva.