Hírlevél Különkiadás – az ÉTA Országos Szövetség Lakóotthoni Munkacsoportjának országos konferenciájáról 2005 – 2006

  – Bevezető  
  – A szabadidő eltöltése,
klubszerű foglalkozások, táborok
 
  – Időskorúak a lakóotthonokban  
  – A lakóotthoni segítők
veszélyeztetettsége a kiégéssel szemben
 
  – Érzelmi élet, szexualitás
a fogyatékkal élők életében
 
     
     
  Bevezető  
     
 

Az ÉTA Lakóotthon Munkacsoport, 2002-es megalakulása óta, öt régióban
tevékenykedik az ország egész területén. Állandó kapcsolatban állunk tagszervezeteinkkel,
folyamatosan nyomon követve a lakóotthonokban felmerülő általános és specifikus
problémákat.

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósított, Civil
fenntartású lakóotthonok szakmai együttműködése
nevű projektünkben
is ezeknek a problémáknak a megoldásához adtunk segítséget. Az előzetes
felmérések alapján a régiók által felvetett problémaköröket dolgoztuk
fel, négy különböző helyszínen, az alábbi témakörökben:

1. konzultációs nap, 2005. 12. 16.
Szent Mihály Otthon, Budapest.
Témakör: Szabadidő eltöltése, klubszerű foglalkozások, táborok tervezése
és vezetése.
Előadó: Orosz Andrea, a Kézenfogva Alapítvány munkatársa, a Lakóotthon
Munkacsoport által rendezett Művészeti Táborok szervezője.

2. konzultációs nap, 2006. február 13.
Életút Egyesület, Nyergesújfalu.
Témakör: Az öregedéshez kapcsolódó egészségügyi és mentális problémák
megoldási módjai. E
lőadó: Dr. Radványi Katalin gyógypedagógus, pszichológus

3. konzultációs nap, 2006. március 20.
Fény felé Lakóotthon, Debrecen.
Témakör: A segítőket ért stressz és a kiégés elleni küzdelem lehetőségei.

Előadó: Zolnai Erika pszichológus

4. konzultációs nap, 2006. április 28.
ÉTA Országos Szövetség.
Témakör: A lakóotthonokban élő sérült emberek szexualitásának problémaköre.

Előadó: Makrai Józsefné, a Lámpás ’92 Alapítvány elnöke.

A konzultációs napokon a feldolgozott témakörök mellett lehetőséget adtunk
a megjelent munkatársaknak arra, hogy megismerkedjenek a munkacsoportunk
által szervezett Művészeti Tábor alkotásaival, valamint lehetőség nyílt
arra, hogy a vendéglátó lakóotthont is meg tudják nézni. A konzultációsorozatot
úgy terveztük, hogy a különböző előadásokra más-más munkatárs jöjjön el
az ország különböző tájain elhelyezkedő lakóotthonokból, így lehetővé
vált, hogy minél többen szerezzenek tapasztalatokat. A feldolgozott témakörök
segítséget nyújtottak a munkatársaknak abban, hogy az azonos problémákat
egységesen, jól értelmezzük, azt tudományos indoklással alátámasztva a
sérült ember érdekeit, jogait és személyiségjegyeit legszélesebb mértékben
figyelembe véve oldjuk meg.

Az előadások keretein túl alkalom nyílt arra is, hogy a témakörben felvetett
tapasztalatokat kicseréljék jelenlévők. Több, speciálisnak gondolt kérdésről
derült ki, hogy szintre mindenhol előfordul, s az általános jelenségről
mindenki elmondhatta véleményét, megoldási javaslatait.

Jelen kiadványunkban az ott elhangzott előadásokat közöljük, képeit pedig
a Művészeti Táborokban résztvevők alkotásaiból válogattuk. A konzultációs
sorozat záró konferenciáját május 18-19-én, Balatonmáriafürdőn tartottuk,
a németországi székhelyű Regens Wagner Alapítvány által működtetett intézményben.

A konferenciára a lakóotthonok vezetőit hívtuk meg. Így a program során
elhangzott témákról ők is szerezhettek ismereteket – komplexebb megvilágításban
– konferenciánk második napján, elősegítve ezzel az egységes szakmai szemlélet
kialakítását.

Az első napon megbeszélt kérdések azonban még ennél is fontosabbnak tekinthetőek.
Pályázati projektünk egyik célja ugyanis a hálózatépítés és a kapcsolaterősítés
volt. Fontosnak tartottuk, hogy az első négy év tapasztalatait értékelve
aktualizáljuk munkacsoportunk stratégiáját a következő évekre. Az eddigi
régiós határokat újra átgondolva döntöttünk a régióvezetők személyét illetően,
tisztáztuk a kapcsolattartás módját és időpontjait.

Az eddigi gyakorlattól eltérően, a jövőben virtuális tanácskozásokat
fogunk tartani, időt, pénzt és humán energiát takarítva meg ezzel. Az
aktuálisan felmerülő, gyors döntést igénylő kérdésekben az e-mailben küldött
körüzenetekkel hatékonyabbá tudunk válni. Ennek különösen a pályázatírások
alkalmával láthatjuk majd a hasznát.

Az intézményvezetők aktivitása már a megbeszélés során is kitűnt. Ötletbörzénken
igen sok érdekes gondolat került megfogalmazásra, bizonyítva ezzel, hogy
a közös gondolkodással jó úton haladunk. A kollégák ötleteikben igen kreatívnak
bizonyultak, nem a pénz hiányának folytonos felszínen tartása volt a jellemző,
bár anyagi forrásaink csupán a pályázati összegekben realizálódnak.

A felvetett ötletek mellé megfogalmaztuk a megoldandó feladatot, és a
lebonyolítást végző személyt is nevesítettük, ami nagy segítséget jelent
a következő évek feladatainak összeállításában és a megvalósításban. Megbeszélésünkön
jelen volt az ÉTA Országos Szövetség elnöke és ügyvezetője is. Így a nap
végén megfogalmazódott álláspontunkat közvetlenül a szövetség vezetőinek
tudtára adhattuk.

Összegezve elmondható, hogy projektünk elérte kitűzött célját, egységes
szakmai, elméleti és gyakorlati tanácsok nyújtása mellett szervezetfejlesztési
feladatokra is kiterjedt. Az előadásokon megszerzett tapasztalatainkat
eljuttatjuk a lakóotthonainkban és a környezetünkben lévő önkormányzati
lakóotthonokban dolgozóknak is.

Az ÉTA-Hírlevél e külön kiadása mellett, a záró konferenciáról készült
DVD-t, kívánság szerint elküldjük az érdeklődőknek.

Köszönjük az NCA pályázat kiíróinak, hogy megfogalmazták ezt a hasznos
pályázati célt! A jövőben is bízunk további hatékony támogatásukban!

Halászné Gambár Mária

A különkiadás megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram
támogatta

 
     
   
  A szabadidő eltöltése,
klubszerű foglalkozások, táborok
 
  Közelítés – folyamat a megismeréshez  
 

 

 
 

Az ÉTA Országos Szövetség Lakóotthon Munkacsoportja egymást
követő három évben rendezte meg nyári alkotótáborát a kis létszámú lakóotthonokban
élő értelmi fogyatékos fiatalok számára Makrai Józsefné kezdeményezésére.
A tábort azzal a céllal indítottuk, hogy az értelmi fogyatékos fiatalok
megismerkedjenek a képzőművészet különböző technikáival és eszközeivel,
és kortárs képzőművészek segítségével tanulják meg kifejezni gondolataikat,
érzéseiket, valamint a művészettörténet köréből ismeretekre tegyenek szert.
Pető Barna képzőművész a konzultációk során személyen ismertette
a táborok életét, és válaszolt a fölmerült kérdésekre, így csinálva kedvet
a szabadidő eltöltésének eme módjához.

Tudjuk, hogy sokszor a fogyatékos emberek nonverbális
úton csodálatos mélységgel tudják magukat kifejezni, képesek megmutatni
érzelmeiket. Ezt a felismerést gyakran felhasználják különböző terápiás
eljárások során. Azonban mi nem terápiás céllal indítottuk programunkat,
hanem azt szerettük volna ezzel a kezdeményezéssel elérni, hogy a fogyatékos
emberek között mintegy tehetségkutatást tartva, megtaláljuk azokat a fiatalokat,
akik valamilyen módon motiváltak az ilyen típusú önkifejezésre. Olyan
értelmi fogyatékos embereket toboroztunk, akiket leköt ez a fajta alkotás,
örömüket lelik benne. Hiszen mint ahogy a többségi társadalomban természetesnek
tartjuk, hogy vannak művészek, akik helyettünk is megmutatják, elmondják,
“milyen a világ”, úgy hiszünk abban, hogy a fogyatékos emberek között
is akadnak jócskán tehetséges, mélyen érző lelkek, akik fogékonyak a művészi
kifejezés eszközeire. Számukra kívántuk lehetővé tenni, hogy kipróbálhassák
és gyakorolhassák képzőművészek segítségével az önkifejezés különböző
formáit.

A munka során a fogyatékos fiatalok és a képzőművészek
párbeszéde első sorban abban nyilvánult meg, hogy a képzőművészek szakmai
ismereteiket és látásmódjukat úgy próbálták konfrontálni a fogyatékos
fiatalok adottságaival, hogy minél jobban kamatoztathassák azokat.

A résztvevők köre immár évek óta nagyjából változatlan.
Az első esztendőben nyílt meghívót küldtünk a civil fenntartású, értelmi
fogyatékos embereket ellátó lakóotthonokba, majd a jelentkezett fiatalokkal
kezdtük meg a munkát. A következő évekre igyekeztünk megtartani, összefogni
ezt a kialakult csoportot, hogy az elindult munkát, fejlődést megőrizzük,
s lehetőleg továbbfejlesszük. Jelenleg 15 fiatal képezi a csoport magját,
akik mindhárom táborban részt vettek.

Minden alkalommal egy téma köré építettük munkánkat, s
ezt különböző anyagokkal és technikai megoldásokkal kívántuk körbejárni
Az elmúlt években három tábort szerveztünk, melyeknek a témái a következők
voltak:
2002-ben a táj volt a középpontban.
2003-ban az önarckép köré építettük a munkát.
2004-ben pedig a titok volt a fókuszban.

Az első táborban a tájképfestészettel ismerkedtek
a résztvevők, s ebben a témában hallgathatták és vitathatták meg Vécsy
Nagy Zoltán
művészettörténész előadását. Ezután kezdtek ismerkedni
az olajfestékkel és vászonnal. Ez nagyon izgalmas folyamat volt, hiszen
ilyen anyagokkal még sosem dolgoztak. Először csak papíron próbálkoztak,
ismerkedtek a festékkel, annak tulajdonságaival, az ecsetkezeléssel, valamint
a tájképfestés mikéntjével. Azután, amikor már kicsit megszokták a festék
tulajdonságait, kaptak A/4-es méretű vásznakat, amire elkészíthették fő
munkájukat. Ezen kívül még további technikákat is kipróbálhattak, így
például a textilfestést, a papírfestést és a grafittal, szénnel való alkotást.
A munka során Pető Barna vezetésével és Pető Hunor, valamint Jakab
Ágnes
közreműködésével készítettek vászonra és papírra is több olajképet,
szénnel grafikát és textilmintázást is. Minden résztvevőnek más-más technika
állt kézre, így volt olyan fiatal, aki csodálatos szénrajzot készített
egy nyomókútról, ami a minket körülvevő táj része volt. Egy másik alkotó
pedig a közeli templom feszületét festette meg nagyon expresszíven. Mindezek
mellett kipróbáltuk a drámajátékot is és táncházat tartottunk két zenész
vendégünk (Heinkrich Mihály, Turányi Csongor) jóvoltából. A táborban
nemcsak a programok és a technikai ismeretek sokszínűségére törekedtünk,
hanem arra is, hogy a résztvevők megtalálják azt a módot, illetve eszközt,
ami a legközelebb áll hozzájuk. Ugyanakkor arra is gondot fordítottunk,
hogy mindenki az elsajátított ismeretek, illetve készség mellett megtalálja
a saját, csak reá jellemző kifejezésmódját. Természetesen ezek nem mennek
néhány nap alatt, de a folyamat elkezdődött, s mi igyekeztünk ezt kísérni,
s ebben bátorítani a fiatalokat.

Amilyen sokszínűek voltak ők maguk is, olyan sokfélék
és színesek lettek az alkotások. Az elkészült munkákból kiállítást szerveztünk
a Hotel Hélia Orion termében 2002. 10. 18-án, amelyet Vécsy Nagy Zoltán
művészettörténész és L. Simon László író, szerkesztő nyitottak
meg. A táborban készült munkákról az Árgus, irodalmi folyóiratban jelent
meg tudósítás, valamint a megnyitó szövege illusztrációkkal.

A második táborba már azokat a fiatalokat hívtuk, akik
az első alkalommal kedvet éreztek az alkotáshoz, és tehetséget is mutattak
ebben. Ezúttal az önarckép mint téma adta meg a keretet a kifejezési
módok bő tárházának gyakorlásához. Ismét előkerült a paletta az olajfestékkel
és a vászon, de ezúttal a kollázs, a mintázás; a digitális technika és
a képversek írásának kipróbálására is módjuk nyílt a résztvevőknek. Ebben
a táborban szintén Pető Hunor, Jakab Ágnes és Vécsy Nagy Zoltán, valamint
Koroknai Zsolt és L. Simon László segítették Pető Barnát. Az alkotások
mindegyike az önarckép témakört dolgozta fel, amelyhez a bevezető vetített
képes előadást Vécsy Nagy Zoltán művészettörténész tartotta. Itt megismerkedtünk
a nagy elődök által különböző stílusokban készített önarcképekkel, és
ki-ki megálmodta, hogy milyen alkotást készít majd. Ezután különböző technikákkal
(olaj-vászon, kollázs, agyag mintázás, képvers) készítettünk önarcképeket,
majd végül közösen rövid videofilmet is készítettünk.

Érdekes és izgalmas volt látni, ahogy a különböző technikák
alkalmazásakor minden résztvevő megtartotta stílusát, formavilágát és
kifejezésmódját. A folyamat és az alkotás egyszerre volt nagyon dinamikus
és ugyanakkor elmélyült is. A képzőművészeti technikák mellett kipróbáltuk
a tűzzománcozást és a textilfestés egy másik, eddig még nem ismert változatát
is. Minden résztvevő egyéni tábori pólót készíthetett magának, ami azután
a munkaruhája lett. Az elkészített anyagokat szintén kiállítottuk a Lurdy
Ház kiállító termében 2003. december 9-én, amit Szombathy Bálint
képzőművész, művészeti író nyitott meg, s ahol a vendégek megtekinthették
a táborban készített videofilmet. A film Friedrich Dürrenmatt Pillanatkép
egy bolygóról
című drámájának egy idézetére épül, amely így hangzik:
“Te égben fenn, én földön lenn, mindkettőnk útja végtelen. Én ólmosan,
te könnyedén, miért vagy te más, mint vagyok én?” A táborról rövid cikk
jelent meg a Kortárs irodalmi folyóiratban.

A 2004 júliusában megszervezett alkotótáborunkban a meghívott
fogyatékossággal élő fiatalok közül szintén az a 15 fő jött el, akik eddig
a csoport legtehetségesebb és érdeklődőbb tagjai voltak. A téma a titok
volt. Ezt igyekeztünk megérteni és kibontani. Munkánkat közös beszélgetéssel
kezdtük, ahol megpróbáltuk megfogalmazni: mit is jelent számunkra a titok,
mint fogalom. Ez után mindenki maga is megfogalmazhatta, hogy számára
mit takar ez a fogalom, illetve milyen másokkal is megosztható titka van.
Erről Pető Hunor videofilmet készített, amelyet a kiállítás megnyitó ünnepségén
bemutattunk. Azután Szombathy Bálint vetített képes előadást tartott a
résztvevőknek a mail artról, amit azután maguk is kipróbálhattak.

Elsősorban kollázs-montázs technikával készítettek a résztvevők
saját, egyedi képeslapokat, amelyek közül a legjobban sikerülteket a kiállításon
is bemutattuk, a többit pedig mindenki elküldhette rokonainak, barátainak.
A következő napokban a monotípia síknyomásos grafikai eljárással ismerkedtünk
Pető Hunor és Pető Barna vezetésével. Tanulmányoztunk néhány képzőművészeti
alkotást, amelyek ezzel az eljárással készültek. Ezután először papíron
próbálkoztak ennek a technikai eszköznek elsajátításával, ami sok fiatalnak
nem volt egyszerű, de nagyon izgalmas folyamat volt. Első lépésben csak
egy színnel dolgoztak, de néhány órás gyakorlás után már többszínű festékkel
is próbálkozhattak. Mindnyájuk számára nagy izgalom volt egy-egy alkotás
elkészültekor, hogy vajon mi fog látszani a papíron. A technikai fogások
elsajátítása után elkészültek a fő művek. 100×70 cm-es pamutvászonra készítettünk
monotípiát különböző színű festékek felhasználásával. Minden alkotó két
nagy vásznat kapott, de kisebb méretű vásznakon is lehetett még dolgozni.
Végül Pető Emesével gyertya, tempera, és fapác felhasználásával
készítettek pozdorjára alkotásokat. Ezt a technikát is először papíron
próbálták ki, majd kisebb pozdorja darabokon kísérleteztek, mire végül
a 30×25 cm-es méretű pozdorjákon elkészítették végső alkotásaikat.

Az alkotási folyamatban a résztvevők természetesen a hagyományos
olaj-vászon technikával is dolgozhattak, hiszen ezt sokan nagyon kedvelik,
már jól ismert számukra, s igénylik. Ezek azonban nem kerültek a kiállítási
anyagba. A résztvevőknek bőven nyílt alkalma, lehetősége arra, hogy ezekkel
a technikákkal megismerkedjenek, kipróbálják a különböző anyagokat és
a munkát velük, valamint hogy magát a témát végig gondolják. Minden technikai
eljárást, illetve munkafolyamatot igyekeztünk dokumentálni. A táborban
készült alkotásokból válogatva kiállítást rendeztünk a Karinthy Szalonban
2004. augusztus 19-29. között. A kiállítást megnyitotta L. Simon László
író, szerkesztő, ennek szövege és néhány illusztráció megjelent L. Simon
László Hidak a Dunán című, esszéket, tanulmányokat tartalmazó kiadványában.

Értékelve munkánkat, elmondhatom, hogy táborunk célirányosan
halad a résztvevők önkifejezésének, sajátos stílusának és technikai készségeinek
fejlesztése útján. A fogyatékos fiatalok nemcsak lelkesen, de nagy kitartással,
fegyelemmel és tehetséggel vesznek részt a munkában. Ez pedig nagyon fontos,
hiszen az alkotás nem mindig könnyű, sőt időnként kifejezetten fájdalmas,
önmarcangoló folyamat, sokszor nagyon meg kell küzdeni egy-egy munkáért,
s mindez nem megy kitartás, fegyelem és természetesen tehetség nélkül.
Pető Barna erről ezt mondja: “A tábor művészeti vezetőjeként és képzőművészként
óriási kihívást jelentett ez a feladat számomra és elmondhatom, hogy minden
kollégám számára. Azonban a közös munka során mesterkéletlen érzékenységet,
melegséget, emberközeli, őszinte légkört tapasztaltunk meg a fogyatékos
fiatalok részéről. Megéltük ugyan, hogy egyrészről más nyelvet beszélünk,
s ugyanakkor mégis az alkotásban, emberségben nem különbözünk egymástól.”

Az alkotótábor valódi közös munka volt, amiben nemcsak
a képzőművészek és a fogyatékossággal élő fiatalok vették ki a részüket,
hanem az őket elkísérő segítők is. A tábor szervezésében kurátorként Makrai
Józsefné és Orosz Andrea segítettek, valamint a fogyatékos fiatalembereket
segítők mindvégig támogatták a munkát, áthidalva időnként a kommunikációs
nehézségeket, hozzájárulva ezzel az alkotás feltételeinek megteremtéséhez.
A közös munka nagyon izgalmas volt minden résztvevőnek, a fogyatékos fiatalok
sokat tanultak és fejlődtek, s a képzőművészek is tapasztalatokkal és
szép élményekkel gazdagodtak. Csak remélni tudjuk, hogy az ÉTA Országos
Szövetség Lakóotthoni Munkacsoportja továbbra is folytatni szeretné ezt
a munkát.

Bár az elmúlt évben és idén is anyagi nehézségeink vannak,
mégis úgy tűnik sikerül megszerveznünk következő táborunkat, amelynek
a témaköre a ház lesz és az új technika, amit megismerhetnek majd,
a land art. Terveinkben szerepel kibővíteni ezt a tevékenységet
és kiterjeszteni a találkozásokat további alkalmakra is az év közben.
Reméljük, hogy lehetőségünk lesz ezt a munkát tovább folytatni.

Orosz Andrea – Pető Barna

 
     
   
 
 
     
  Időskorúak a lakóotthonokban  
  Életminőség, pszichés problémák
megjelenése
 
 

 

 
 

1. Az időskorról
Európában meredeken emelkedik az időskorúak részaránya, közülük mind többen
élnek egyedül, nélkülözve az értelmes tevékenységet. Ez a két tényező
melegágya a lelki betegségeknek.
Az időskorúak háromnegyede szorulna lelki gyógyításra, akár gyógyszerek,
akár “beszélgetős” terápia keretében. A különféle szakrendeléseken várakozó
nyugdíjasok jelentős része valójában a magánytól és a céltalanságtól szenved.
Sokkal drágább és ráadásul egyáltalán nem hatékony, ha a lelki támasz,
gondozás vagy gyógyítás helyett a testi medicinákban keresnek enyhülést
az idős emberek.

2. A pszichés megbetegedések előfordulási gyakorisága napjainkban
A pszichés betegségek az ezredfordulóra a második leggyakoribb betegségcsoporttá
léptek elő földünkön. A WHO felmérése alapján világszerte 350 millióan
szenvednek depresszióban; 300 millió az alkoholbetegek száma;
40 millió a skizofrén és évente egy millióan vetnek véget az életüknek
önkezükkel.

3. Időskorban előforduló pszichés problémák
Szorongás: Bizonytalan és kínzó félelemérzés (pl. a testi és lelki
erő fogyása, a jövőkép elhomályosodása miatt).

Depresszió jellemzői:
– a kilátástalanság érzése
– a hangulati nyomottság
– a kedvetlenség, érdektelenség, örömtelenség tüneteivel.

Sok esetben a depresszió “maszkírozott” formát ölt, az egyébként kisebb
jelentőségű testi panaszok erősödnek fel és válnak elviselhetetlenné.

Testi panaszok, amelyek depressziót jelezhetnek:
– állandó, ok nélküli fáradtság
– gyengeség – fejfájás
– alvászavar
– étvágytalanság
– fogyás
– gyomor- és bélpanaszok
– a kellemetlen eseményeket sokkal kellemetlenebbnek éli meg
– a közömböseket rossznak és
– a kellemeseket egyáltalán nem veszi észre
– a gondolkozás egyre inkább beszűkül és csak a bajokra koncentrál.

Időskorban a gondolkodás minősége szükségszerűen változik, így a figyelem
a rövid távú, majd a hosszú távú emlékezés funkciói romlanak, az új befogadása
egyre nehezebb a gondolkozás merevebbé válása miatt, ha ugyanakkor az
információs hálózat is beszűkül, az idős ember egyre inkább eltávolodik
a reális világtól, egyre inkább magára marad.

Az időskori demencia lényege a megszerzett és begyakorolt intellektuális
funkciók, tájékozódási képességek hanyatlása. Sokszor a rövid távú memória
elvesztése az első tünet, súlyosabb esetben a beteg fokozatosan elveszítheti
emlékező- és ítélőképességét, végül önmagát sem képes ellátni, környezetét
nem ismeri fel, kommunikációs képessége megszűnhet (típusos esetben előbb
a személynevek esnek ki, majd ezeket a főnevek követik). A rövid távú
memória súlyosan károsodik, de a régmúlt emlékeit még hosszabb ideig képesek
feleleveníteni.
(Az életminőség lélektani és idegélettani meghatározói – Kopp Mária,
2005.)

4. Értelmi akadályozottság esetén
Minden olyan jellemző, amely más idősödő emberre igaz, náluk is bekövetkezhet.
Vannak bizonyos kórformák, amelyeknél jellemző elváltozások tapasztalhatóak
(pl.: down-szindrómás embereknél az alzheimer-kór korai megjelenése).

Az értelmileg akadályozott emberek extra rizikófaktorai:
– kommunikációs nehézségek
– általános tájékozottság hiánya
– frusztráció (frusztrációs tolerancia, megküzdési stratégiák)
– a leválás nehézségei (gyakran késő-felnőttkorra tehető a végleges leválás).

A pszichés problémák felismerésének és diagnosztikájának nehézségei értelmi
akadályozottság esetén:
– a magatartás félreértelmezése (fáradékonyság, átmeneti szomorúság, vagy
depresszív tünetek állnak a félrevonulás mögött?)
– diagnosztikus eszközök (tesztek) nem használhatóak a szokásos módon
(pl. önbeszámolók)
(Iván László: Az időskori életminőség; Mindentudás Egyeteme, 2004)

Az egyének a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs úgynevezett
egységes öregedési minta
. Egy szervrendszer vagy funkció gyors
leromlása
mindig valamilyen kóros változás, nem pedig a normál öregedés
következménye. A kapacitás beszűkülésével járó öregedés azonban megnöveli
a kockázatok kialakulását, ezért fontossá válik a személyes életmód
és adaptáció. Az idősek azért betegek, mert szervezetükben kóros folyamatok
alakultak ki, és nem azért, mert idősek.

Az idősebbeknél egy új betegség kezdete általában az egyén szervezeti
rendszerének legérzékenyebb, illetve legsérülékenyebb “láncszemét
érinti. Ennek felismerése meghatározza az ellátás programjait. Az idősödéssel
mindinkább megjelenik az ún. “5 I”: immobilitás, inkontinencia, instabilitás,
intellektuális hanyatlás és az iatrogenia
.
Mivel több működés belső egyensúlya (homeosztázisa) gyakran egyidejűleg
változik meg, többféle panasz megjelenésével és egyidejű kifejeződésével
kell számolnunk. Ugyanakkor a meghatározó változás célzott befolyásolása
az egész rendszer zavarának javulását eredményezheti. Több olyan tünet,
amely fiatalabb korban betegségnek tekinthető, idősebb korban csupán
a normál idősödésből származó panasz, jelenség
.
Az idősebbeknél gyakran észlelhető, hogy a kialakult tünetek mögött
többféle betegség is meghúzódik, ezért nem tanácsos takarékoskodni az
értékelésnél és a diagnosztikánál. Az idősebbeknél a már említett jellegzetességek
miatt a diagnosztikai, a terápiás, a rehabilitációs stratégiák szakspecialitást
követelnek, idős-egészségügyi fejlesztési konzekvenciákkal.

Összefoglalva
Az időskori folyamatok értelmi akadályozottsággal élő embereknél nem különböznek
attól, mint amit bárki másnál tapasztalunk. El kell utasítanunk a túláltalánosítást.
Kompetenciáik függnek a korábbi fejlesztésektől. Fontosak az aktuálisan
megtapasztalt ösztönzések. Szisztematikus fejlesztés vagy tréning hiányában
fennáll annak a veszélye, hogy az életút során kialakult képességek és
készségek gyorsan elvesznek. A csökkent affektív és emocionális kontroll
következtében értelmi akadályozottsággal élő embereknél a frusztrációs
és gyászreakciók intenzívebbé válnak.

Az értelmi akadályozottság néhány formájánál – különösen D. S.-nál –
az időskori demenciák előfordulásának gyakorisága közismert. Ezekben az
esetekben különös jelentősége van a mindennapos tevékenységek és a kognitív
funkciók tréningszerű gyakorlásának, hogy a meglévő készségeket lehetőleg
minél tovább megtartsuk. (Kruse, Lebenshilfe Össterreich, 2001)

Dr. Radványi Katalin
gyógypedagógus, pszichológus
ELTE B. G. GyFK.

 
     
   
 
 
     
  A lakóotthoni segítők
veszélyeztetettsége a kiégéssel szemben
 
     
 

Az előadás során kitérek a lakóotthoni segítő tevékenység
speciális konfliktushelyzeteire, melyek elősegítik a fokozott érzelmi
terheléssel járó kiégés veszélyét. Ezek megelőzése és kezelése mind a
segítők, mind a közösség mentálhigiénéje szempontjából előnyös, az ellátás
minőségének javulását eredményezi. Ismertetem továbbá a kiégés alapvető
veszélyeztető tényezőit, a kiégés folyamatát, és a megelőzés lehetőségeit.

A lakóotthoni ellátás során a segítő alapvetően más szerepbe
kerül, mint más intézményi ellátási formában. Munkáját egyedül végzi,
hiányzik a közvetlen kontroll, nincsen lehetőség a felelősség megosztására.
A munkavégzés így fokozott érzelmi megterheléssel jár, a privát és szakmai
szerepek keveredéséről nincs visszajelzése. Így a feladatok elvégzésének
hatékonysága, eredményessége nehezen mérhető, érzékelhető, elindulhat
a rivalizálás.

A munka komplex, nincs feladat- és munkamegosztás, egyszerre
gondozói és pedagógiai, de időnként egészségügyi hozzáértést és gyakorlatot
is jelent. Nehezen különíthető el a privát szülői, gondozói magatartástól,
így a határok elmosódhatnak, amelyekről, mint előbb említettem nincsen
kitől visszajelzést kapjon. A keveredés megjelenik a szerepeken és viselkedésen
túl az értékek szintjén is, így nehéz a szakmai és személyes értékeket,
normákat elkülöníteni és a heterogén személyes normarendszerekből közös
értékeket kialakítani.

Az ellátás gyakorlata így erősen függővé válik az aktuális
segítő személyzettől, valamint a vezetőtől. Nem a lakóközösség állandóságához
kötődik, amihez mindig alkalmazkodik az aktuális segítő, hanem az ellátottak
alkalmazkodnak a segítők szokásrendjéhez. Mosás, mosogatás, takarítás
rendje, “helyes” módja. Közepesen sérült emberek esetében ez konfliktusokhoz
vezethet, nem beszélve a gondozói közösség közös és egyértelmű normarendszerének,
szokásainak a kialakításáról. Mivel a segítők leginkább elkülönülten dolgoznak,
se idő, se alkalom ezek megvitatására. A különböző elvárások és szokások
szintén konfliktusokat jelenthetnek.

A szokatlan munkaidő, munkarend, a nagyfokú önállóság
speciális terheket ró a segítőkre. A szabadidőhöz való hozzájutás nehézsége,
az alacsony bérezés, az alacsony szakmai végzettség, az alacsony szakmai
presztízs és státusz nem teszi túl vonzóvá ezeket a munkaköröket, miközben
sok a bizonytalanság a finanszírozásban, az ellátás anyagi hátterében.
Mindez nehezen betölthető állásokat jelent, ahol az alkalmasság kérdése
sokszor későn derül ki, nehéz változtatni, hiszen a munkát el kell végezni,
gyakran nagy a fluktuáció, ami az értékek és szokások stabilitását tovább
ingatja. Sokszor más szakmai területről, átképzés során kerülnek a pályára,
előfordul, hogy kényszer hatására. A nehézségekkel való megküzdést hátráltathatja
a belső motívumok hiánya.

A karrierlehetőség intézményen belül meglehetősen szűkös,
se a szakmai, se az anyagi előmenetel nem biztosított, így a fiatalok
mire a megfelelő gyakorlatot, tapasztalatot már megszerezték sokszor kilépnek.

Maga a szűk együtt élő közösség is számos konfliktusforrást
rejt magában. Az együttéléssel járó súrlódások, hatalmi és értékkonfliktusok
mind a segítők konfliktuskezelő képességeit igénylik. A lakók a segítők
személyes, bizalmas jelenlétét igénylik életükben – a kötődés szorosabb,
mint egy 100-150 fős intézményben -, ami fokozott érzelmi bevonódásra
ad lehetőséget.

A nagyobb önállóság, szakmai szabadság, széles döntési
lehetőség, és a kellemes személyes légkör igen vonzó, eleinte “szárnyakat
ad”, különösen azoknak, akik új, addig ismeretlen területként tapasztalják
meg a személyi segítés eme formáját. Így észre sem veszik a bevonódást,
az érzelmi megterhelődést, a személyes identitás beolvadását a szakmába,
a magánélet háttérbe kerülését, vagy éppen munkába való beáramlását. Mire
feltűnővé válik, addigra a folyamatok nehezen kezelhetővé válnak, a hibázásokat
pedig nem, vagy későn veszik észre.

Ha az előbb elmondottakat végiggondoljuk, akkor nyilvánvalóvá
válik, hogy mennyire felerősíthetik a negatív hatások egymást, és ha számításba
vesszük, hogy a hibázások kockázata mekkora az önállóan, egyedül végzett
munka miatt, érthető, hogy miért fektetünk akkora hangsúlyt az önellenőrzésre,
valamint a teammegbeszélésekre, esetmegbeszélésekre, szupervízióra.

Mi is a kiégés?
“A szindróma krónikus emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő
fizikai, emocionális, mentális kimerülés, mely a reménytelenség és inkompetencia
érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre,
munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.” (H.
J. Freuderberg
, 1974)
“A kiégés tartós vagy ismételt emocionális terhelés eredménye más emberekért
való hosszú távú, intenzív erőfeszítéssel összefüggésben.” (Ditsa Kafry
1981)

A vizsgálatok azt mutatják, hogy az érintetteknél a kimerülés
testi, szellemi és érzelmi területen egyaránt jelentkezik. Testi szinten
krónikus fáradtság, gyengeség és kedvetlenség, betegségekre való hajlam,
az étkezési szokások és a testsúly változása lépett föl. Érzelmi szempontból
a kimerültség, levertség, gyámoltalanság, reménytelenség, kiúttalanság
voltak a főbb tünetek. A szellemi kimerülés állapotára jellemző, hogy
az érintettekben negatív beállítódás alakul ki önmagukkal, a munkával
és általában az élettel szemben. Dehumanizáló magatartást alakítanak ki
azokkal, akiknek segíteniük kellene. Mindezt természetesen igyekeznek
kompenzálni, eleinte komoly erőfeszítések történnek a tünetek elfedésére.
Mivel a lakóotthonban erre jó lehetőséget ad az egyedül végzett munka,
veszélyes lehet, hogy későn merül fel a probléma.

Barth A. R. (Burnout bei Lehrern unveröffentlichte
Dissertation. 1990, Nürnberg) a kiégés okaként három dolgot említ: (1)
sok stressz, nagy megterhelés, amelyből érzelmi kimerülés keletkezik;
(2) kevés motiváció a munkában, kismértékű munkahelyi megelégedettség,
mely csökkent teljesítményhez vezet; (3) a munkahelyen megromlott kapcsolatok
minősége dehumanizálódást hoz magával. Ismét utalnék a bevezetőben említettekre,
melyek az előbb említett minden területen nehezítettek a lakóotthoni segítők
körében.

A lakóotthoni segítők munkája során a szakmai szerepek
gyakran kerülnek veszélybe. Megkérdőjelezik a hozzáértést, és a munkavégzés
jelentőségét más szakmák, területek. Előfordulhat ennek a hatására túlkompenzálás,
ami előbb utóbb kimerül, de az önleértékelés, esetleg mások leértékelése,
elégedetlenség, a jellemző elhárító mechanizmusoknak megfelelően. A megrendült
énképpel nem tud megküzdeni a nehézségekkel, monotóniával, látványos eredmények
hiányával. Eleinte nagy a lelkesedés, a lendület, sok újdonság, küzdelem,
a közösség kialakítása sok látványos eredménnyel kecsegtet. De 3-5 éven
belül a tevékenység rutinszerűvé válik, mivel látványos történések már
nincsenek, csak a monoton ismétlődő feladatok, esetleg konfliktusok, időtöltések.
A munka hiábavalónak tűnik. A szerepek leértékelődése kifáradáshoz, szerepkiégéshez
vezet. Ezek hátterében az áll, hogy a munkával, szereppel kapcsolatos
elvárások, elképzelések felülvizsgálatra szorulnak, és módosításokat kívánnak.

Mivel a kiégés az empátiás kapacitás kimerülése, a segítő
hatékonysága csökken, előfordul, hogy a gondozott elveszti számára a személyes
értékeit, tárgyként kezelheti. A lakóotthonban ez elég nehéz, mert hamar
konfliktusokat okoz a lakókkal, hiszen az ő elvárásaik személyesebb bánásmódhoz
igazodnak, és a segítők nehezebben alakítanak ki ebből közös értékrendet,
ami elfogadottá tehetné a torzult bánásmódot. Sokkal inkább nyílt konfliktusokat
generál a lakókkal, illetve az önértékelésben.

A kiégés folyamata
A legegyszerűbb folyamatleírás a 4 szakaszból álló modell (Brodsky – Becker),
ahol:

 • A kezdeti, vagy lelkesedés fázisa – túlzott elvárások és erőfeszítések
 • A stagnáció fázisa – rutinszerűen végzett tevékenység
 • A frusztráció szakasza – a hivatás hatékonysága, értéke is megkérdőjeleződhet.
 • Az apátia szakasza – kihívások kerülése, minél kevesebb találkozás a
  gondozottakkal, mintegy védekezésként.

Az intervenció, vagy beavatkozás bármelyik fázisban bekövetkezhet,
ami megtöri a folyamatot. Beavatkozás hiányában a kiégés tünetei fölerősödnek,
pályaelhagyás, pályamódosítás következhet be, vagy segítséggel újra örömmel
végezheti munkáját a segítő.

A kiégést tizenkét lépcsős folyamatként is leírható (Ónody
Sarolta
), ami kicsit rávilágít a mögöttes folyamatokra, a belső dinamikára
is. A stádiumok között nincs éles határ, a szakaszok élethelyzettől és
személyiségtől függően különböző intenzitással jelentkezhetnek.

1. A bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig

Az ideális segítővé válás bebizonyítása. A környezet elvárása is ennek
megfelelő, ezt erősíti. Az ideák követése helyett valódi, reális célok
és feladatok megfogalmazása, eredményesség önellenőrzése.

2. Fokozott erőfeszítés
Mindent maga csinál, nem delegál másoknak feladatot, nélkülözhetetlenné
válik, nem enged a kontrollból, látszólag hatékony és tevékeny, de elfárad,
és lelkesedését veszíti. A halmozódó feladatok kontrollvesztéssel fenyegetnek,
így még kényszeresebbé válik a munkavégzés. A gondozottak felruházása
önellátásukkal, önmagukért vállalt felelősséggel, így a munka delegálása.

3. A személyes igények elhanyagolása
A személyes dolgok, pihenés, privát élet háttérbe szorul, többletmunka
vállalás stb. Tudatosan be kell iktatni pihenést, kiegyensúlyozott hetirend,
napirend, szabadság igénybe vétele.

4. A személyes igények és konfliktusok elfojtása
A feszített munka veszélyezteti az egészséget, saját ijedtségüket titkolják
mások előtt, igyekeznek a kimerülést hétvégi túlteljesítéssel pótolni.
A család ellátása mellett alig marad idő a saját örömére végzett tevékenységeknek.
Egyéni szükségletek elhanyagolódnak. Ez veszélyes, hiszen a gondozottaknál
éppen erre kellene figyelniük. Nehéz valamit a másik életében megvalósítani,
ami a sajátjában sem megy.

5. Az értékrend megváltozása
Az igényekről való lemondás, önmaga háttérbe húzódása az értékrendet is
szétzilálja. Torzul az ítélő és érzékelő képesség. Kapcsolatok, barátságok
elhanyagolása, beszűkülés. Fontossági sorrend újraalkotása.

6. A fellépő problémák tagadása
A kapcsolatok kizárólag a munkára szorítkoznak, a privát kapcsolatok teherré
válnak, intoleráns, feszült viselkedés, érdeklődés beszűkül. A család,
a személyes kapcsolatok megvédhetnek ettől. Az állapotról való beszélgetés
segíthet.

7. Visszahúzódás
A környezet hatása nem működik, eszmecsere, érzelmek cseréje elmarad,
az állandó túlterhelés miatt a remény és tájékozódási igény kimerül. Szeretne
kiszállni. Változások, változtatások szükségességének belátása. Igény
az emberi kapcsolatokra.

8. Magatartás- és viselkedésváltozás
Ellenállás a külső véleménnyel szemben, minden visszajelzés kritikának
tűnik. A kapott szeretetre érzéketlenné válnak. Gyakori a szélsőséges
érzelmi reakció és viselkedés. A törődés és a kritika elkülönítése, a
gondoskodás felismerése, és elfogadása.

9. Deperszonalizáció
A személytelenség érzése, önérzékelő képesség elvesztése, megszűnik a
belső világgal való kapcsolat. Például idegennek érzi saját testét, nincs
veszélyérzet. Szakember segítségét kell igénybe venni.

10. Belső üresség
Tartósan ez elviselhetetlen, gyakran lelki betegségbe, neurózisba fordul
át, félelem, pánikrohamok, klausztrofóbia stb. Szakszerű kezelés.

11. Depresszió
Az élet értelmetlennek, reménytelennek, örömtelennek, tehernek tűnik.
A fáradtság és kétségbeesés érzése állandósul, nehéz az ágyból felkelni.
Azonnali szakorvosi és pszichoterápiás beavatkozás szükséges.

12. Teljes kiégettség
A kórképben a szomatikus és a pszichés veszélyeztetettség egyidejűleg
jelentkezik. Mi segít? Gyors szakorvosi beavatkozás.

A lakóotthoni segítők ritkán jutnak el a legmélyebb állapotig.
A folyamat progresszióját erősen befolyásolja a privát személyiség ereje,
és a szakmai szereppel járó identitás státusza. Magas státuszú segítő
szakmák, mint orvos, pszichológus, jogász, pedagógus a vonzó szakmai szerepszemélyiség
miatt hajlamosabbak a kiégéshez vezető úton végighaladni. Belecsábul a
választott hivatása szerepébe, az ebben való visszalépés, megállás, nemet
mondás identitásvesztéssel, önértékelés-csökkenéssel fenyeget.

Veszélyeztető tényezők a kiégéssel szemben
Irreális, idealisztikus elvárások a gondozottakkal szemben. A lakóotthonokban
a kezdeti látványos sikerek meg is erősítenek. A fejlődés azonban igen
korlátozott. Illúzióvesztéshez, csalódáshoz vezethet.

Túlazonosulás a klienssel, bevonódás.
Hátterében a túlzott lelkesedés, nem megfelelő felkészültség, tapasztalat
hiány, túlzott vagy nem jól megfogalmazott külső elvárások. Határok elmosódnak
a kliens és segítő élete, a segítő szakmai és privát élete között. Frusztrációt,
csalódást okoz, ami merevséghez, elutasító magatartáshoz, gyanakváshoz,
túlérzékenységhez vezet. Cinizmus, kontaktuskerülés, pszichoszomatikus
panaszok. Mindez az értelmi sérült emberekkel való kapcsolatban fokozott
konfliktusforrás, magatartászavart, viselkedésbeli problémákat okozhat
a lakókkal kapcsolatban. A sérültségük miatt ezt gyakran az ő állapotuk
változásának tudják be, pedig a segítővel való kapcsolat változik. Szupervízió
nélkül a probléma súlyossá válhat.

Túlazonosulás az intézménnyel (Ammon, 1981)
Szociális kapcsolatok pótlására használja az intézményt a segítő. Hiányos
privát élet még tovább sorvad. A személyiség tulajdonságai között
gyakori hogy fél az intimitástól, a személyes kapcsolatoktól, a professzionális
kapcsolatokból merít személyes szükségletei kielégüléséhez (szeretet,
fontosság, figyelem, értékelés, elismerés stb.). A kapcsolat a segítő
számára fontosabb, mint a kliens számára. Helfer-szindrómás segítő.

A segítő motivációja a munkája során rejtett, saját személyes hiányainak
kitöltése a cél. Öntudatlan haszna származik a segítő kapcsolatból, aminek
hátterében korai nárcisztikus sérülések állnak.
Maga a segítő kapcsolat is tartalmaz kritikus elemeket. A segítő szerepéből
fakadóan és a kliensek által is omnipotens tulajdonságokkal van
felruházva, ami nem engedi meg a segítségkérést a saját problémájában.

Egyenrangú kapcsolatok kerülése
A kliens mindig kiszolgáltatott, a sérült kliens pedig kifejezetten külső
felhatalmazást igényel a partnerséghez.
A vágyak, szükségletek, igények nehezen mondhatók ki a segítő kapcsolatban,
főleg a személyes vágyak, hiszen azok túllépik a kapcsolat kereteit.
Így azok konfliktusokban, viselkedésproblémákban, vagy betegségben jelenhetnek
csak meg. Ez különösen igaz a fogyatékos emberekre, akiknél a hiányzó
személyes kapcsolatokat is a segítők jelentik. Hiányzó mentorhálózat,
önkéntes segítők, akiknek a szerepe körülhatároltabb, mint a segítőké
sokat segíthetnének ezeknek a szükségleteknek a kezelésében.

Bizonytalan személyiségű segítő, akinek labilis önértékelése,
munkavégzése függ a megerősítésektől, elismerésektől, működése nem autonóm
hajlamosabb a kiégésre. Mivel a fogyatékos emberek életvezetésében az
autonómia, önrendelkezés növelése célfeladat, eszköztelen ennek megvalósítására.

A frusztráció hatására megjelenő agresszió kifejezése
mind a kliensek, mind a segítők felé gátolt, gyakori lehet az autoagresszió,
önpusztító viselkedés, dohányzás, alkoholfogyasztás, betegségek, gyógyszerszedés,
suicidium. A lakóotthoni ellátásban (hasonlóan más bentlakásokhoz) a fogyatékos
emberek egymással és a gondozókkal szembeni agressziója gyakran tükrözi
a segítők indulatait is.

A megelőzés és kezelés eszközei

 • Jól meghatározott, reális célok megfogalmazása, konkrét munkaköri leírásokkal.
 • A munka reális értékelése, önértékelés feltételeinek megteremtése.
 • A munkatársi közösség támogató funkciójának erősítése, feladat és felelősség
  megosztásának lehetőségei, tanácskozások, teammunka.

 • Szakképzettség, továbbképzések, külső és belső egyaránt.
 • A privát és szakmai élet és szerepek különválasztása.
 • A szakma elismertségének növelése, anyagi és erkölcsi megbecsülés.
 • Személyes mentálhigiéné, esetmegbeszélés, szupervíziós lehetőség, visszajelzések
  a munkavégzésről, annak eredményességéről, hatékonyságáról. Realitás kontroll
  növelése, ezzel a kontrollvesztés fenyegetése kiküszöbölhető.

 • Elszigetelődés megakadályozása, családi, baráti kapcsolatok erősítése.
 • Karrierlehetőség, belső motívumok, értékek felfedezése a munkavégzésben.

A megelőzés és beavatkozás lehetőségeiben főként a vezetők,
fenntartók a kompetensek és felelősek. Nem várható el jó minőségű munkavégzés
kényszer és megfélemlítés hatására, olyan körülmények között, ahol a dolgozó
egyedül, önállóan végzi feladatait. Az állásvesztéstől való szorongás
legföljebb a hibázás lehetőségét növeli, de jobb minőségű munkát nem eredményez.
A munkanélküliség kiszolgáltatottá és lecserélhetővé teszi a munkavállalókat.
De ott, ahol a munka eszköze és tárgya is az ember, az ellátás minőségét
csak magabiztos, önérvényesítő, önálló, független személyiségű kreatív
emberek képesek biztosítani. Ehhez támogatásra, biztonságra és jó munkakörülményekre
van szükségük. Az általuk kialakított jó kapcsolatok fizetik meg az ebbe
befektetett energiát.

A munkaerő bizonyos helyeken talán olcsó és cserélhető.
De a jól képzett és jó személyiségű segítő mindenhol drága. Mert a képzése
és tapasztalatszerzése hosszadalmas és nehezen pótolható. A megbecsülés
tehát megtérül. A kiégés megelőzésének legfontosabb összetevője a jó munkafeltételek
és munkakörülmények kialakítása, ami, még egyszer hangsúlyozom, vezetői
kompetencia.

Zolnai Erika
klinikai szakpszichológus
főisk. adjunktus, DE-EFK

 
     
   
 
 
     

  Érzelmi élet, szexualitás
a fogyatékkal élők életében
 
  A szexualitás problémaköre  
     
 

A szexualitás, mint örök tabu, mint tisztátalan dolog
ebben az esetben összekapcsolódik egy másik tabuként kezelendő fogalommal,
az értelmi fogyatékossággal. Gyermekként a sérült csecsemőt valamiféle
óvás, féltés, de mindenképpen szeretetteljes attitűd veszi körül, hiszen
olyan édes, gömbölyű, szeretni, dajkálni való, még akkor is, ha sajnáljuk
őt (neoténia terminus).

Ez a pozitív hozzáállás megváltozik, ha a sérült gyermek
felnő. Elveszti gyermeki báját, marad valami stigmákkal teli “furcsa figura”,
aki más, akitől talán félni kell, hiszen annyira különbözik. Arról, hogy
ennek az embernek szexuális igényei vannak, hogy társra, önálló életre
vágyik a társadalom hallani sem akar, hiszen annyira abszurdnak hat. Az
embereknek nagyon is megfelelne a sérült fiatalt gyermek, vagy beteg szerepben
látni, hiszen így el lehet vitatni szexuális igényét is, hiszen a betegnek
meg kell gyógyulni, az “örök gyermeknek” fel kell nőni, de esetükben ez
ugye soha nem lehetséges.

Fogyatékosság, másság, szexuális deviancia nagyon is együtt
él az emberi fejekben. Hogyan lehet valakinek rendben a szexuális élete,
mikor önmaga sincs rendben? 1992-ben föllelhető szakirodalom hiányában
kollégáimmal egy kisebb felmérést készítettem arról, hogy mit gondolnak
az emberek a fogyatékkal élők érzelmi életéről, szexualitásáról.(A megkérdezettek
szakemberek, gondozók, ápolók, szülők és “laikusok” voltak)
Néhány vélemény:
– mások
– nem tudják megélni a szerelmet
– ösztönlények
– meg kellene tiltani nekik
– több köztük a homoszexuális
– több bennük a szeretet
– őszinték, nyíltak, a szerelmük is az lehet.

Mi is a helyzet valójában? Ahhoz, hogy erre a kérdésre
válasz kapjunk, vissza kell lépni a múltba, meg kell nézni, hogy hogyan
zajlik a személyiség és a pszicho-szexuális fejlődés ép gyermekek esetében
és hogyan, ha sérült az intellektus. (Természetesen az idő korlátozott
volta miatt csak nagy vonalakban tehetjük ezt.) Hogyan alakul a tapasztalatrendezés,
az információ feldolgozás.

A fejlődés menete

 • Testi, biológiai fejlődés (mennyiségi és minőségi szempontból, t. struktúrák,
  életfunkciók, idegrendszer, hormonális szabályozás stb.).

 • A személyiség belső strukturálódása (testkép, énkép, identitás stb.).
 • Kötődések, kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, önérdek érvényesítésének
  képessége (harmóniateremtés a másik személy és az én között).

 • Kulturális szocializáció, társadalmi beilleszkedés (családhoz, csoporthoz
  való tartozás, a beilleszkedés és az elkülönülés harmóniája, szerepvállalások).

Kapcsolataink, párkapcsolataink során ugyanazokat a készségeket,
képességeket használjuk, ugyanazzal a személyiséggel működünk, mint életünk
bármelyik más területén, tehát a fejlettebb szociális készségek és kognitív
működés, egy harmonikus, fejlettebb énkép nagyobb esélyt jelent egy, az
egyén számára kielégítő párkapcsolatra (Zolnai, 2001). Ennek érdekében
mit tehet a szülő vagy segítő?: lehetőséget ad a fejlődésre, a jobb életminőségre.

Az élet minőségének öt alapjegye:
– tisztelet/értékelés
– választási szabadság (önálló döntések, a tévedés és a rossz döntések
lehetősége)
– kapcsolatok
– készségek (fejlesztés)
– helyek (Erik Bosch, 2002).

Fejleszteni csak akkor tudunk, ha meghatározzuk
azt a fejlődési szintet, ahol ma a sérült él. Ehhez igazodva avatkozhatunk
be, segíthetünk, de akkor is el kell fogadni és tisztességesen kezelni
kell a szexualitást, ha ez nem a mi normáinknak megfelelő heteroszexuális
párkapcsolat, ha nem is párkapcsolat csak autoerotika, vagy egyéb differenciálatlan
indulati viselkedés, vagy csak a saját test kellemes érzékleti megélése,
attól függően, hogy a fogyatékkal élő személy az énfejlődés, az információ-feldolgozás
melyik szintjén áll. (Zolnai, 2001)

Az információ feldolgozás szintjei
(Stang, 2000)
1. Szenzomotoros fázis: Ekkor még az én és a külvilág nem különül
el, nincs határ az én és a másik között. A másik személy általában az
anya. Korai stabil interperszonális kapcsolat jelentősége (ambivalencia
és annak hatása az énképre, önértékelésre).

2. Szexuális szükségletek: Az ingerek és a testérzés
vagy kellemes vagy kellemetlen, ezek többnyire az anyához, gondozóhoz
kötődnek és a testi szükségletek kielégítésével függnek össze. (Freud:
pszicho-szexuális fejlődés orális szakasza.
A kisgyermekekkel könnyebb megtalálni a megfelelő bánásmódot, hangot,
de azokkal az értelmi fogyatékos felnőttekkel, akik ezen a tapasztalati
szinten élik meg a világot nehézségeink vannak (testméretek, érettség
stb.).

3. Asszociatív fázis: Saját cselekvéséhez képes
hozzákapcsolni annak következményeit is (ha sírok, bejön a mama). Kialakulnak
a szokások. A testkép és az énkép elkülönül a másiktól, megjelenik a testfunkciók
megtapasztalása.

Szexuális szükségletek: megjelenik a célzott öningerlés
(maszturbáció, szerepe, helye, gyakorisága…). Itt már megjelenik a másik
személye, de még önmaga kiterjesztéseként használja (azt érzi, amit én;
azt akarja, amit én). A beszéd megtévesztő lehet, nem mindig tükrözi a
megértést. Az önvédelmi program (abuzusok kivédése) már működhet alacsonyabb
szinten megfogalmazva.

Strukturális fázis: Észreveszi a történések közötti
összefüggéseket, fontos helyet kapnak az informatív kérdések (ki ez, mi
ez). Különbséget tud tenni dolgok között (döntések, választások). A testkép
és az énkép teljesen elkülönül a másiktól, megjelenik az individualitás.
Szerepet kap a nemi különbség (nemi szerepek). Ez az időszak az aktív
kapcsolatteremtés korszaka, fontos a kölcsönösség (saját és a társ szükséglete),
de ezt az időszakot az énközpontúság jellemzi.

Szexuális szükségletek: A szexuális fejlődés, a
nemi szerepek elsajátítása modellkövetés során történik. Támogatnunk kell
a nemi identitás kialakulását, a saját nemi szerep megélését és a kapcsolatteremtés
eszközeinek elsajátítását (udvarlás).

A konkrét kapcsolatoknál oda kell figyelni az egyenrangúságra
(az önzetlenség, kölcsönösség érzete még nem elég fejlett). Gyakoriak
a genitális kapcsolat nélküli párkapcsolatok. Az értelmi fogyatékkal élők
nagy része ebben a szakaszban van. Konkrét információkra van szükségük
a nemiséggel kapcsolatban (felvilágosítás szüksége, hogyanja – önvédelmi
program).

Formaalkotó tapasztalati fázis
Ebben a szakaszban az egyén alkot, ötletei vannak, megoldásokat talál,
fantáziál. Képes érzelmeiről esetleg félelmeiről beszélni. Gyakran szembesülnek
behatárolt képességeikkel. Önérdek érvényesítésére képesek, kapcsolataikba
valódi egyéniségükkel vannak jelen, de bonyolultabb problémák átlátása,
kezelése nehézséget jelent (enyhe fokban értelmi fogyatékos személyek).

Szexuális szükségletek: nagy szerepet kaphat a
kölcsönös érzelmi kötődésre épülő testiség. Megjelenik az önálló családi
élet megteremtésének igénye, esetlegesen felmerülhet a gyermekvállalás
kérdése (saját tapasztalatok, esetek, tanulságok). Fontosak a konkrét,
érthető ismeretek a szexualitásról, a védekezés módjairól, a nemi betegségekről
stb.

Felnőttként élni
A felnőtté válást intenzív biológiai és érzelmi változás, fejlődés kíséri,
ez a történés független a mentális képességtől. A biológiai és hormonális
változások következtében szétesik a testséma, jelen vannak érzelmi és
hangulati állapotváltozások (félelmet kelthet, szorongást válthat ki).
Nagyobb teret akar magának a fiatal, függetlenedni szeretne (át kell gondolni,
strukturálni a szülő-gyermek kapcsolatot).

Ez a folyamat lejátszódik fogyatékos fiatalt ellátó családokban
is. A szociális készségek jobban fejleszthetők, mint a kognitív képességek!
(Értelmi, megismerési funkciók.)
A felnőtté válás, felnőttként élés keretei:
– normalizáció, integráció
– autonómia
– párkapcsolatok, párválasztás
– a munka világa – leválás, a szülő tudjon csak szülő lenni

Makrai Józsefné

Bibliográfia
Bosch, E: Az élet a kapcsolatokon múlik – kézirat. Szakmai továbbképzés,
Kézenfogva Alapítvány, Budapest, 2002.
Makrai Józsefné: Érzelmi élet, párkapcsolatok, szexualitás – kézikönyv.
Az értelmi fogyatékosok lakóotthonaiban dolgozó segítők részére, Kézenfogva
Alapítvány Budapest, 1999.
Stang T.: A viselkedészavar, mint sajátos kommunikáció – Fészek
szakmai füzetek 1. Kézenfogva Alapítvány, Budapest, 2000.
Tardos A.: Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és gondozása
– tankönyv. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1972.
Zolnai E.: Felnőttek, mert felnőttek. Értelmi sérült felnőttek
szexuálpedagógiai támogatása. Kézenfogva Alapítvány Budapest, 2001.

 
     
   

Hozzászólások lezárva.