Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése

A hamarosan megnyíló pályázati lehetőség Magyarország Kormányának felhívása a fogyatékossággal élő személyek, pszichiátriai betegek számára szociális szolgáltatást nyújtó önkormányzati, egyházi és nem állami fenntartói1 és szolgáltatói számára a magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása érdekében.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
• a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100.000.000 Ft – 1.250.000.000 Ft közötti értékben vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják,
• hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fogyatékossággal élő személyek, és/vagy a pszichiátriai betegek életminőségének javításához, jogainak érvényesítéséhez;
• új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozásával, meglévő támogatott lakhatási férőhelyek korszerűsítésével hozzájárulnak a fogyatékossággal élő személyek és/vagy pszichiátriai beteg emberek társadalmi integrációjához;
• hozzájárulnak az általános közösségi alapú szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség javítása cél eléréséhez;
• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A támogatott lakhatás egyszerre jelent lakhatási szolgáltatást és szükségletekhez igazított szociális szolgáltatásokat. 2017. január 1-jével került bevezetésre a támogatott lakhatás esetében a szolgáltatási elemek rendszere, melyek a lakhatási szolgáltatás, az esetvitel és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások mellett biztosítandóak. Az igénybevevő számára nyújtandó egyes szolgáltatási elemek a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján kerülnek kiválasztásra. Kilenc szolgáltatási elem – felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás – került felsorolásra, melyek lefedik a lehetséges tevékenységek átfogó csoportjait. A szolgáltatási elemeket a lakókörnyezetben lévő alapszolgáltatások útján érdemes biztosítani, így az is meghatározásra került a törvényben, hogy az egyes szolgáltatási elemeket mely alapszolgáltatások útján lehet biztosítani.
A támogatott lakhatás új lakhatási férőhelyeinek kialakításával, a meglévő férőhelyek korszerűsítésével, a szolgáltatási gyűrűt adó szociális alapszolgáltatások fejlesztésével a cél a fogyatékossággal élő személyek és pszichiátriai betegek önálló életvitelének támogatása.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Új férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy ingatlan átalakításával, bővítésével, felújításával. Létrehozható lakhatási szolgáltatások:
• legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
• hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezése és a számlák kedvezményezett általi kifizetése nem lehet későbbi, mint 2023. december 31.

A projekt területi korlátozása: a fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói: Nyugat-Dunántúl, Dél- Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Észak-Alföld.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 1-től 2023. január 6-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2022. december 1. – 2022. december 16.
Második szakasz: 2022. december 19. – 2023. január 6.

Az első szakaszban kizárólag olyan támogatási kérelmek nyújthatóak be, ahol az újonnan kialakításra kerülő lakhatási szolgáltatás megvalósítási helyszíne kizárólag megyei jogú városban található.

Még több információ:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse-tmogatott-lakhats-kialaktsa-szocilis-alapszolgltats-fejlesztse-cm-efop-2225-22-kdszm-felhvs

(Forrás: -palyazat.gov.hu-)

Hozzászólások lezárva.