Szakmai konferenciát rendeztünk Szövetségünk 25. születésnapja alkalmából

Idén ünnepli 25. születésnapját az ÉTA Országos Szövetség! A születésnapi évünk egyik kiemelt programja, szakmai konferenciánk zajlott le 2022 szeptember 23-án a Danubius Aréna Hotelben Budapesten.

A konferencia első felében Szövetségünk mutatkozott be. Papp Ágnes, a Szövetség elnöke részletesen bemutatta az ÉTA Országos Szövetség célját és küldetését, valamint az aktuális programokat. Előadásában kitért az együttműködő partnerekkel közös feladatokra, az együttműködések sokszínűségére és azok fontosságára.

Ágnes előadását Palatin Éva, Szövetségünk pénzügyi munkatársa egészítette ki. Éva bemutatta az utóbbi 25 év pénzügyi bevételeinek és kiadásainak alakulását, valamint részletesen kitért a Szövetség által nyújtott pénzügyi támogatások és kiadások aktuális helyzetére. Évát az ÉTA jogásza váltotta, dr. Limbach Viktória a jogsegély szolgálatot és a jogi tanácsadást mutatta be röviden, mint az ÉTA egyik konkrét – és rendkívül fontos – szolgáltatását.

Az ÉTA által nyújtott támogatások fontosságáról a Szimbiózis Alapítvány habilitációs központ intézményvezetője, Tóth Aliz beszélt a blokk zárásaként. Aliz az ÉTA tagszervezetei számára minden évben meghirdetett belső pályázati források felhasználásáról mesélt 2016-tól kezdődően, külön kitért arra, hogy hogyan tudta alapítványuk a későbbiekben is hasznosítani a pályázatból megvalósított programokat, tudásokat.

A nap folytatásában két izgalmas előadást hallgattunk a fogyatékossággal élőkért dolgozó civil szervezetek feladatairól és fenntartói felelősségéről. Pordán Ákos, a Kézenfogva Alapítvány ügyvezető igazgatója a Kézenfogva és az ÉTA kezdeti együttműködésének fontosságáról beszélt, valamint kiemelte Göncz Árpádné támogató szerepét a Szövetségünk megalakulásában és a kezdeti időkben. Ákos az elmúlt 25 év távlatából hangsúlyozta a civil fenntartású intézmények és szolgáltatások fontosságát, valamint az ő érdekeiknek, érdekképviseletének szükségességét és fontosságát.

Ezt a gondolatot folytatva, dr. Suller Márta, a debreceni Fény Felé Alapítvány elnöke a civil fenntartók felelősségéről beszélt előadásában. Márta a civil fenntartókról, mint társadalmi vállalkozásokról beszélt, és hangsúlyozta feladataikat és felelősségüket a fogyatékossággal élő ellátottjaikkal szemben. Márta hangsúlyosan kiemelte a civil intézményi és szolgáltatások fenntartóinak kihívásait és nehézségeit a mai Magyarországon, valamint hangsúlyozta a civilek közötti együttműködések és közös fellépés fontosságát.

Őket követően az ÉTA Országos Szövetség hazai és nemzetközi partnerei mutatkoztak be röviden, és tolmácsolták a konferencia résztvevői számára az általuk fontosnak tartott témákat, aktualitásokat, és az együttműködésünk formáit. Elsőként Pusztaföldi Judit, a Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetségének (HSOÉSZ) elnöke mutatta be a saját tevékenységüket, és az ÉTA-val való együttműködés fontos pilléreit, majd az általuk képviselt, halmozottan sérülteket ellátó családok legégetőbb nehézségire, általános jellemzőire hívta fel a közönség figyelmét.

Őt követte volna Nelhübel-Oláh Henriette, a CÉHálózat Egyesület elnökének előadása, azonban sajnos Henriette nem tudott részt venni a konferencián egyéb teendői miatt.

Hazai partnereink után nemzetközi együttműködő partnerünk képviseletében Thomas Bignal, az European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) szakpolitikáért felelős csapatának vezetője tartott előadást. Thomas az EASPD rövid bemutatása után hangsúlyozta a civil szervezetek fontos szerepét a minőségi szolgáltatások nyújtásában Európa szerte és Magyarországon, majd röviden kitért az együttműködések és közös érdekképviselet fontosságára is. Ezt követően Thomas bemutatta a nemzetközi fogyatékosságügy prioritásait és legfontosabb irányait, valamint részletesen ismertette a legfrissebb EU-s ajánlásokat és irányelveket az önálló életvitel és a foglalkoztatás témájában.

Délután 3 olyan témakört jártunk körbe a jelenlévőkkel, melyek a fogyatékossággal élő családok és az ellátó intézményendszer számára rendkívül aktuálisak napjainkban. Elsőként Schilling Magdolna, a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány elnöke és mint érintett szülő beszélt az idősödő, családban élő halmozottan sérültek (és családjaik) mindennapjairól. Magdolna röviden bemutatta fiát, Ferkót és a saját példájukon keresztül hívta fel a figyelmet az idősödő halmozottan sérülteket otthon gondozó családok szükségleteire, és így az ellátórendszerbeli hiányosságokra. Magdolna előadásában kiemelte a közös cselekvés és az érdekvédelem szükségességét a fogyatékosságügy területén.

Következő előadóként, dr. Suller Márta a bentlakásos intézményrendszer és az idősödő ellátottak problémaköréről tartott előadást, amiben felhívta a figyelmet a probléma súlyosságára, és égető aktualitására és szintén a cselekvés szükségességére.

A blokkot dr. Preisz Éva Eszter zárta, aki a szociális és fogyatékosságügyi területen dolgozók mentális jóllétének fontosságára, a munkatársak mentálhigiénés támogatásának szükségességét, és ennek folytonos biztosítását hangsúlyozta.

A konferencia utolsó részében kettő csoportban beszélgettek tovább a résztvevők, egyik csoportban az aktuális pályázati lehetőségekről, támogatott lakhatási formák létrehozásáról és annak lehetőségéről folyt a beszélgetés, míg a másik csoportban az érdeklődők vezetett beszélgetésben vehettek részt a mentális jóllétre, munkahelyi nehézségekre fókuszálva.

Úgy gondoljuk, hogy rendkívül tartalmas előadásokat hallottunk a nap folyamán, és van miről beszélgetnünk, van miért együtt cselekednünk a következő időszakban is. A napnak fontos üzenete volt, hogy szükségünk van egymásra, együtt erősebbek tudunk lenni. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és reméljük, hogy lesz még alkalmunk folytatni az elkezdett közös munkát a kitűzött célok elérése érdekében.

Köszönjük előadóinknak a színvonalas és tartalmas előadásokat, kiállítóinknak, hogy megmutatták termékeiket, valamint köszönjük kollégáinknak és a diákönkéntes szolgálatunk diákjainak és koordinátor tanárainak az aktív közreműködést a konferencia megvalósításában. Természetesen szintén köszönettel tartozunk tagszervezeteinknek, együttműködő partnereinknek és minden jelenlévőnek a közös gondolkodásért, a gondolatébresztő beszélgetésekért és nagyon örülünk minden új ismeretségeknek is!

A konferencia letölthető előadásai itt elérhetőek:

Papp Ágnes – Az ÉTA Országos Szövetségről röviden

Palatin Éva – Az ÉTA 25 éve számokban

dr. Limbach Viktória – “Az ügyvéd válaszol” – az ÉTA jogi segítségnyújtó szolgáltatásáról

Suller Márta – “Előremenekülni vagy visszalépni?” – Civil fenntartók felelőssége a megkezdett szolgáltatások biztosításában

Pusztaföldi Judit – Együttműködésben a súlyosan halmozottan fogyatékos emberekért

Thomas Bignal – Bemutatkozik az EASPD (angol nyelvű előadás)

Suller Márta – Felkészülés az idősödő, idős fogyatékossággal élők ellátására Van-e átjárhatóság ? – Bentlakásos intézményrendszer és az idősödő ellátottak


Képgaléria a konferenciáról:

Hozzászólások lezárva.