Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021”
(FOF2021) címmel

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projekteket.
A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projekteket.
A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projekteket.

A pályázók köre

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. számú melléklete, XX. EMMI fejezet 20/19/16 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatásafejezeti kezelésű előirányzat számú, Fogyatékossággal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása megnevezésű részfeladatában nem támogatott, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek,és az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak többek között:

Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559)
Nonprofit Kft. (GFO 572)
Közalapítvány (GFO 561, 562)
Szociális szövetkezet (GFO 121)
A fenti kritériumok kiegészítéseként:

A pályázó szervezet alapító / létesítő dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport

Támogatható programok, támogatás mértéke

Választható kategóriák:

FOF2021-A KATEGÓRIA: Fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások támogatása (személyes életvezetést, önálló életvitelt, infokommunikációs és egyéb szolgáltatások)

A választott kategória célcsoportja az érintett fogyatékos személyek csoportja. A kategória elsődleges célja olyan új vagy már működő hiánypótló szolgáltatások támogatása, amely megkönnyíti a fogyatékos személyek és hozzátartozóik mindennapjait az élet különböző területein.

FONTOS! Központi költségvetésből vagy pályázati úton finanszírozott szolgáltatásra kiegészítő támogatást nem lehet igénybe venni!

FOF2021-B KATEGÓRIA: Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek, szülők, nevelők. A kategória célja olyan műhelyek, előadások, kiadványok, tréningek, stb. támogatása, amelyek nagyban hozzájárulnak a fogyatékosságügy területén dolgozó szakemberek tudásának bővítéséhez.

FOF2021-C KATEGÓRIA: Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személy, családjaik és hozzátartozóik. A kategória célja olyan programok támogatása, amelyek a célcsoport számára nyújtanak kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget.

Csak egy kategóriára lehet pályázni!

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 171 400 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NSZI között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 300 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 4 000 000 Ft

A pályázati program megvalósítási időszaka

szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Benyújtási határidő: 2021. június 15.

További információ kérhető:

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Pályázati Igazgatóság

E-mail: fof2021@nszi.hu

(Forrás: nfszk.hu)

Hozzászólások lezárva.